การจัดการเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MANAGEMENT)

เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจเล่มสังคม ตลอดจนวงการวิชาการ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

300.00 บาท

285.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การจัดการเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MANAGEMENT)

?

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MANAGEMENT)

ในปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมากและมีความสลับซับซ้อนรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เช่น เศรษฐกิจสังคม การเมือง และกฎหมายและเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจที่อยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ในยุคไร้พรมแดนจะต้องมีการปรับตัวให้มีการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ติดตามภาวะแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และได้เรียนวิชานี้มาตลอดจนได้มีการค้นคว้าตำรา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตลอดจนผู้สนใจในวิชานี้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรม กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ระหว่างประเทศ หนังเล่มนี้สำเร็จลงได้ ผู้เขียนต้องขอบคุณ นางสาว นารถสุดา จิตจักร ที่ช่วยจัดพิมพ์สำเร็จเป็นรูปเล่มหากอาจารย์วิชานี้ต้องการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก กรุณาสั่งซื้อได้ที่ คุณอภิสันฑ์ สนธิลาวัลย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือจุฬา โทร. (081) 8502651 หรือ 02 - 2189268 เพื่อขอส่วนลด และเฉลยแบบฝึกหัด ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจเล่มสังคม ตลอดจนวงการวิชาการ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 


สารบัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MANAGEMENT)

  • แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
  • พันธกิจ
  • การกำกับดูแลกิจการ
  • ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมธุรกิจ
  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ


ข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดการเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MANAGEMENT)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การจัดการเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MANAGEMENT) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว