เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM EDUCATION (สะเต็มศึกษา)

การรู้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM EDUCATION (สะเต็มศึกษา)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM EDUCATION (สะเต็มศึกษา)

หนังเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM EDUCATION (สะเต็มศึกษา) เกิดจากเมื่อ 5 ปี่ที่แล้วผู้เขียนได้สนทนาทางการสึกาากับ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า ซึ่งเป็นนักการศึกษารุ่นน้องที่จุฬาและ UNC เพิ่งจบการศึกาาปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแนวทางการนำนวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆ เพื่อมาพัฒนาการศึกษา ขณะ STEM ยังไม่เป็นที่รู้จักในการศึกษาไทย ดร.ยศวีร์ สายฟ้า ได้กรุณามาบรรยายที่โรงเรียนถึงหลักการและที่มา แต่ผู้เขียนรู้สึกว่ายังไม่เขาใจพอที่จะนำมาทำการสอน เพราะ STEM เป็นเรื่อวใหม่มาก จึงขอทุนจากสำนักงบประมาณพัฒนาห้องเรียน STEM และต่อมาขอทุนบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อม แต่ไม่ผ่าน เพราะ STEM ไม่เป็นที่รู้จักเลย ต่อมาผู้เขียนได้ปรึกษากับผู้บริหารวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีวิสัยทัศน์สูง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ในการสนันสนุนการวิจัยและได้รับการสนันสนุนตลอดมา ขณะเดียวกันผู้เขียนได้หาข้อมูลจากนักศึกษาและสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยก็พบว่ายังไม่ชัดเจนนัก ผู้เขียนจึงได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งกำหนด STEM Education โดยตรงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายครั้งในหลายรูปแบบ อ่านหนังสือและบทความวิจัยบทความทางวิชาการของประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากเพื่อจะได้เข้าใจ STEM อย่างถ่องแท้ สนทนากับนักการศึกษาอเมริกัน รวมทั้งทำวิจัยหารูปแบบการ STEM ปฐมวัย สอนโดยใช้การ Focus Group กับการศึกษาไทยแนวหน้าทางปฐมวัย และแบบสอบถามทั่วประเทศ (ซึ่งได้รับความกรุณามาจากทุกท่าน) ทดลองการสอน STEM ที่สอนด้วยระบบการ Engineering Design Process มาใช้ หลังจากเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน STEM ผู้เขียนจึงบรรยายเผยแพร่ความรู้และแต่หนังสือเล่มนี้

จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ดูงาน ตลอดจนวิทยากรอบรม STEM จึงอยากถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและนวทางในการจัดการเรียนการสอน STEM เพื่อให้ครูอาจาร์ย นักการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจได้เข้าใจ STEM Education ในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลายมุมมอง ซึ่งความรู้เกี่ยวกับ STEM มีมากมายนัก หนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่อง STEM Education (ซึ่งเขียนเสร็จตั้งแต่ต้น พ.ศ. 2558) ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับผู้เขียนไม่มากก็น้อย

สุดท้ายนี้ผู้เขีัยนต้องขอบพระคุณสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เห็นคุณค่าและความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาตอและให้โอกาสผู้เขียนในการเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้


สารบัญ : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM EDUCATION (สะเต็มศึกษา)

  • ความเป็นมาและความสำคัญของ STEM Education (สะเต็มศึกษา)
  • องค์ประกอบแนวคิดและทฤษฎีของ STEM Education
  • การจัดการเรียนการสอน STEM Education
  • ทำไมต้องใช้ STEM Education Deaign Process
  • ครูกับความเข้าใจเรียน STEM มาตรฐานการเรียนรู้ และการประิมินผล

เนื้อหาปกหลัง : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM EDUCATION (สะเต็มศึกษา)

 • ความเป็นมาและความสำคัญของ STEM Education (สะเต็มศึกษา)
 • องค์ประกอบแนวคิดและทฤษฎีของ STEM Education
 • การจัดการเรียนการสอน STEM Education
 • ทำไมต้องใช้ STEM Education Deaign Process
 • ครูกับความเข้าใจเรียน STEM มาตรฐานการเรียนรู้ และการประิมินผล
 • ประสบการณ์การอบรม STEM Education และความคิดเห็นของผู้เขียน
 • ประสบการณ์การเยี่ยมชมโรงเรียน STEM Education
 • นานาทัศนะเกี่ยวกับ STEM Education
 • บทสัมภาษณ์เรื่อง STEM Education  กับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 • เราจะจัดการศึกษา STEM ในโรงเรียนได้อย่างไร


ข้อมูลเพิ่มเติม : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM EDUCATION (สะเต็มศึกษา)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM EDUCATION (สะเต็มศึกษา) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM EDUCATION (สะเต็มศึกษา)