สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่

รวมบทเจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวาระโอกาสทั่วไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

29.00 บาท

27.55 บาท

"คุณประหยัดไป 1.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่

การสวดมนต์ข้ามปี ถือว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่ดี ด้วยการนำสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิต เพราะการสวดมนต์นอกจากจะทำให้จิตใจสงบแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย ประโยชน์ของการสวดมนต์ อาทิ ๑. ทำให้จิตเป็นสมาธิ เพราะขณะนั้นผุ้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มิฉนั้นจะสวดผิดท่อน ผิดทำนอง เมื่อจิตเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น ๒. ทำให้เกิดปัญญา เพราะถ้าผู้สวดรู้วามหมายคำแปลไปด้วย ยิ่งทำให้เกิดความรู้ กิดปัญญา ๓. กำจัดความฟุ้งซ่าน เพราะขณะนั้นผู้สวดมีจิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์จิตไม่ขัดส่ายไปในเรื่องอื่น ๔. เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง รอบรัว และบริวาร ๕. สามารไล่ความขี้เกียจ เพราะขณะสวดมนต์ อารมณ์ เซื่องซึม ง่วงนอน เกียจคร้านจะหมดไป และเกิดวามแช่มชื่นกรฉับกระเฉงข้น ๖. เปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะณะนั้นผู้สวดมีจิตใจแน่วแน่ ระลกถงคุณวามดีของพระพุทธเจ้า เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชา


คำนำ : สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่

เป็นกระแสความนิยมจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว สำหรับ "การสวดมนต์ข้ามปี"ในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมา มีคนไทยจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจกันมาก ทำให้ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ค่อยๆ เปลี่ยนจากเคานต์ดาวน์แบบสากลที่มุ่งเน้นเฉพาะความบันเทิงเริงรมย์ มาเป็นการเคานต์ดาวน์แบบวิถีพุทธด้วยการนั่งสมาธิและสวดมนต์ตามวัดในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร การสวดมนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เพราะเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ ด้วยการนำสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิต ทำให้ชีวิตมีความสุขสงบเย็น กล่าวคือ การสวดมนต์เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งแม้ไม่ใช่สมาธิแก่กล้า แต่ก็พอที่จะทำให้จิตไม่วอกแวกหรือซัดส่ายไปทางอื่นจึงทำให้จิตเป็นสมาธิได้ และขณะที่เราสวดมนต์ จิตใจจะจดจ่อกับบทพุทธมนต์ซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงสิ่งที่ดีงาม เมื่อจิตใจของบุคคลนั้นคิดแต่สิ่งที่ดีงาม การพูดการกระทำของเขาก็จะดีงามตามไปด้วย ตามหลักพุทธศาสนาที่ว่า "ทุกสิ่งเริ่มต้นที่ใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า เมื่อจิตใจดีแล้ว การพูด การกระทำ ก็จะดีตามไปด้วย"ทำให้บุคลนั้นเป็นคนที่มีชีวิตดีงามในที่สุด "สวดมนต์ขามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่" เล่มนี้ สำนักพิมพ์สุขาพใจ ได้รวบรวมบทเริญพระรพุทธมนต์สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวาระโอกาสทั่วไป เริ่มตั้งแต่ คำบูชาพรรัตนรัย คำอาราธนาศีล คำอาราธนาพระปริตร สัมพุทเธนโมการอัฏฐกคาถา มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร ขันธปริร โมรปริตร วัฏฏปริตร อาฏานาฏิยปริตร โพฌงคปริตร เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ธรรมนำไปใช้ เพื่อพบความสะอาด สว่าง สงบ แก่ชีวิต ด้วยกันทุกคน

สารบัญ : สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่

  • คำบูชาพระรัตนตรัย
  • คำอาราธนาศีล ๕
  • ชุมนมเทวดา
  • บทสวดมนต์ข้ามปี
  • บทสัมพุทเธ
  • บทนโมการอัฏฐกคาถา

เนื้อหาปกหลัง : สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นสิ่งดีปีใหม่ ด้วยการสวดมนต์พร้อมกัน ณ วัดใกล้บ้านและทุกสถานที่ เพื่อวามเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องตลอดปีและตลอดไป ประโยชน์ของการสวดมนต์ข้ามปี อาทิ เริ่มต้นดี ด้วยการนำสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ทำให้จิตสงบ เป็นสมาธิ ทำให้เกิดปัญญา กำจัดวามฟุ้งซ่าน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนและบริวาร เปรียบเสมือนได้เฝ้าพระพุทธเจ้า


ข้อมูลเพิ่มเติม : สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่