ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2

เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

160.00 บาท

152.00 บาท

"คุณประหยัดไป 8.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2

คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม มีโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยข้อตกลงเบื้องต้นสัจพจน์ บทนิยามหรือทฤษฎีต่างๆ มากมาย การที่นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น เช่นการให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ อย่างไรก็ตามมีนักเรียนจำนวนมากที่มีลักษณะที่ดีดังกล่าวมา แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์เท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้คณะผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2 ขึ้น ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยสรุปเนื้อหาสั้น ตัวอย่างโจทย์ของประเด็นที่สำคัญ แบบฝึกหัดและเฉลยละเอียดโดยมีโจทย์หลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์


คำนำ : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2

คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม มีโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยข้อตกลงเบื้องต้นสัจพจน์ บทนิยามหรือทฤษฎีต่างๆ มากมาย การที่นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น เช่นการให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ อย่างไรก็ตามมีนักเรียนจำนวนมากที่มีลักษณะที่ดีดังกล่าวมา แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์เท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้คณะผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2 ขึ้น ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยสรุปเนื้อหาสั้น ตัวอย่างโจทย์ของประเด็นที่สำคัญ แบบฝึกหัดและเฉลยละเอียดโดยมีโจทย์หลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ คณะผู้เขียนขออวยพรให้นักเรียนทุกคนที่ใช้หนังสือเล่มนี้ ประสบความสำเร็จในการเรียนทุกคน

ด้วยความปรารถนาดี

คณะผู้เขียน


สารบัญ : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2

  • อัตราส่วนร้อยละ
  • การวัด
  • แผนภูมิรูปวงกลม
  • การแปลงทางเรขาคณิต
  • ความเท่ากันทุกประการ
  • จำนวนจริง
  • การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  • เส้นขนาน
  • สมบัติของเลขยกกำลัง
  • พหุนาม
  • เศษส่วนของพหุนาม
  • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
  • สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  • การแปรผัน

   ข้อมูลเพิ่มเติม : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว