คณิตฝึกคิดเร็ว 1

เสริมสร้างความมั่นใจและพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

99.00 บาท

94.05 บาท

"คุณประหยัดไป 4.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คณิตฝึกคิดเร็ว 1

คณิตฝึกคิดเร็ว 1

เสริมสร้างความมั่นใจและพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กผ่านโจทย์มากมาย และเทคนิคที่ช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วขึ้นเหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล - ประถม 1


คำนำ : คณิตฝึกคิดเร็ว 1

ปลูกความรู้ด้วยความรัก

          การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยเด็ก นักเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งครูผู้สอนให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งวัยนี้นับว่าเป็นช่วงวัยทองของการศึกษา การพัฒนาของสมองเป็นไปอย่างรวดเร็ว เด็กพร้อมที่จะรับการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นเซลล์สมองให้มีการเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ จะต้องเป็นไปเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมเหล่านั้นควรเป็นไปในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่น แต่เป็นการเล่นแบบมีจุดมุ่งหมาย สร้างพัฒนาการให้เด็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และที่สำคัญผู้ใหญ่ควรเคารพการตัดสินใจของเด็ก ให้โอกาสเด็กได้มีอิสระทางความคิด เพื่อกำหนดรูปแบบในการเรียนรู้และทำความเข้าใจแบบของตนเอง นอกจากการทำความเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการด้านต่างๆ แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสรรสื่อให้เหมาะกับช่วงวัย เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์สำคัญ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้แก่เด็กตัวเอง ต้องไม่พยายามยัดเยียดสิ่งที่ยากจนเกินไป หรือให้ทำเรื่องง่ายจนขาดความท้าทายและการเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติม ฉะนั้นทุกกระบวนการในการอบรมเลี้ยงดูจึงต้องเป็นไปด้วยความเอาใจใส่ เพื่อพัฒนาให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ อยากให้เด็กเป็นคนเก่งและดี ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ปลูกฝังความรู้และอุปนิสัยให้ด้วยความรักและความเข้าใจ


สารบัญ : คณิตฝึกคิดเร็ว 1

  เทคนิคการบวกเลขเร็ว

  หาผลบวกจำนวน 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 40 (แนวตั้ง)

  หาผลบวกจำนวน 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 30 (แนวนอน)

  เทคนิคการลบเลขเร็ว

  หาผลลบจำนวน 2 จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 30 (แนวตั้ง)

  หาผลลบจำนวน 2 จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 30 (แนวนอน)

  หาผลบวกในตาราง

  หาผลลบในตาราง


เนื้อหาปกหลัง : คณิตฝึกคิดเร็ว 1

โจทย์และเนื้อหาในเล่มครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

เทคนิคการบวกเลขเร็ว

เทคนิคการลบเลขเร็ว

หาผลบวกจำนวน 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 40

หาผลบวกจำนวน 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 30ข้อมูลเพิ่มเติม : คณิตฝึกคิดเร็ว 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คณิตฝึกคิดเร็ว 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว