โชคดีมีโอกาส ได้ตามรอยพระยุคคลบาท โดยทศพิธราชธรรม

โชคดีมีโอกาส ได้ตามรอยพระยุคคลบาท โดยทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 มุมมองเรื่องทศพิธราชธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากท่านพุทธทาส“ทศพิธราชธรรม” ซึ่งเป็นชื่อหัวข้อธรรมที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า เป็นธรรมสำหรับพระราชา แต่เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จะเห็นได้ว่า ท่านอาจารย์พุทธทาสไม่ได้เน้นไปเฉพาะธรรมะของพระราชาเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นี่แหละคือหลักธรรมะของผู้นำและผู้ตาม เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพระราชาเท่านั้น ท่านได้ให้ความหมายเพิ่มเติมของ “ทศพิธราชธรรม” ไว้ว่า เป็นหลักของการปฏิบัติหน้าที่ นั่นคือเป็นหลักธรรมให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง ให้ดีที่สุด เมื่อหน้าที่ของทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข สันติภาพ และความเป็นผู้เป็นอิสระ เหนือความทุกข์ เหนือปัญหาทั้งปวง ธรรมะของพระราชาผู้ทรงธรรมที่ทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติ

Tags : ในหลวง รัชการที่ 9 ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจ พระมหากษัตริย์ไทย

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

265.00 บาท

238.50 บาท

"คุณประหยัดไป 26.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

ข้อมูลเพิ่มเติม

สารบัญ

  • ตามรอยพระยุคคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม
  • สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถ้มภกแห่งประเทศไทย
  • การตามรอยพระยุคคลบาทโดยทศพิธราชธรรม
  • ทาน
  • ศีล
  • บริจาค
  • อาชชวะ
  • มัททวะ
  • ตบะ
  • อโกธะ
  • อวิหิงสา
  • ขันติ
  • อวิโรธนะ

รายละเอียด

โชคดีมีโอกาส ได้ตามรอยพระยุคคลบาท โดยทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 มุมมองเรื่องทศพิธราชธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากท่านพุทธทาส“ทศพิธราชธรรม” ซึ่งเป็นชื่อหัวข้อธรรมที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า เป็นธรรมสำหรับพระราชา แต่เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จะเห็นได้ว่า ท่านอาจารย์พุทธทาสไม่ได้เน้นไปเฉพาะธรรมะของพระราชาเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นี่แหละคือหลักธรรมะของผู้นำและผู้ตาม เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพระราชาเท่านั้น ท่านได้ให้ความหมายเพิ่มเติมของ “ทศพิธราชธรรม” ไว้ว่า เป็นหลักของการปฏิบัติหน้าที่ นั่นคือเป็นหลักธรรมให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง ให้ดีที่สุด เมื่อหน้าที่ของทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข สันติภาพ และความเป็นผู้เป็นอิสระ เหนือความทุกข์ เหนือปัญหาทั้งปวง ธรรมะของพระราชาผู้ทรงธรรมที่ทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติ

รีวิว

0 คะแนน จาก 0 คน

 • 5 Stars
  0
 • 4 Stars
  0
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Star
  0