โชคดีมีโอกาส ได้ตามรอยพระยุคคลบาท โดยทศพิธราชธรรม

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยโชคดีเพียงใดที่มีพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม

Tags : ในหลวง รัชการที่ 9 ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจ พระมหากษัตริย์ไทย

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

265.00 บาท

238.50 บาท

"คุณประหยัดไป 26.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โชคดีมีโอกาส ได้ตามรอยพระยุคคลบาท โดยทศพิธราชธรรม ดูทั้งหมด >

ข้อมูลเพิ่มเติม : โชคดีมีโอกาส ได้ตามรอยพระยุคคลบาท โดยทศพิธราชธรรม


รายละเอียด : โชคดีมีโอกาส ได้ตามรอยพระยุคคลบาท โดยทศพิธราชธรรม

โชคดีมีโอกาส ได้ตามรอยพระยุคคลบาท โดยทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 มุมมองเรื่องทศพิธราชธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากท่านพุทธทาส“ทศพิธราชธรรม” ซึ่งเป็นชื่อหัวข้อธรรมที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า เป็นธรรมสำหรับพระราชา แต่เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จะเห็นได้ว่า ท่านอาจารย์พุทธทาสไม่ได้เน้นไปเฉพาะธรรมะของพระราชาเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นี่แหละคือหลักธรรมะของผู้นำและผู้ตาม เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพระราชาเท่านั้น ท่านได้ให้ความหมายเพิ่มเติมของ “ทศพิธราชธรรม” ไว้ว่า เป็นหลักของการปฏิบัติหน้าที่ นั่นคือเป็นหลักธรรมให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง ให้ดีที่สุด เมื่อหน้าที่ของทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข สันติภาพ และความเป็นผู้เป็นอิสระ เหนือความทุกข์ เหนือปัญหาทั้งปวง ธรรมะของพระราชาผู้ทรงธรรมที่ทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติ


คำนำ

สำนักพิมพ์อมรินทร์เห็นว่า การที่ในหลวงทรงเป็นขวัญใจและศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชน ส่วนหนึ่งเพราะทรงตั้งอยู่ใน "ทศพิธราชธรรม" หรือธรรมะของพระราชา ๑๐ ประการ ดังนั้นจึงขอนำเสนอคำอธิบายข้อธรรมเหล่านี้ของท่านอาจารย์พุทธทาส เพื่อผู้สนใจทุกคนได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเอง

สำนักพิมพ์อมรินทร์


สารบัญ

  • ตามรอยพระยุคคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม
  • สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถ้มภกแห่งประเทศไทย
  • การตามรอยพระยุคคลบาทโดยทศพิธราชธรรม
  • ทาน
  • ศีล
  • บริจาค
  • อาชชวะ
  • มัททวะ
  • ตบะ
  • อโกธะ
  • อวิหิงสา
  • ขันติ
  • อวิโรธนะ

เนื้อหาปกหลัง

ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓ อย่างนี้จำเป็นอย่างยี่ง เหมือนกับไม้ ๓ ขา ถึงอิงกันอยู่ได้ก็ไม่ล้ม ปลดออกเสียขาหนึ่งก็จะต้องล้ม ประเทศชาติหนึ่ง ศาสนาหนึ่ง พระมหากษัตริย์หนึ่ง จะอยู่ตามลำพังไม่ได้ ประเทศชาติก็จะอยู่โดยปราศจากศาสนาไม่ได้ ปราศจากพระมหากษัตริย์คือผู้นำนี้ไม่ได้ ศาสนาก็มีอยู่ไม่ได้โดยปราศจากประเทศชาติหรือปราศจากผู้อุปถ้มภ์ พระมหากษัตริย์ก็มีอยู่ไม่ได้ โดยที่ปราศจากประเทศชาติหรือศาสนา หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยโชคดีเพียงใดที่มีพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม

รีวิวโดยสำนักพิมพ์

ธรรมข้อหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายคุ้นเคยกันดีในฐานะที่เป็นธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง ก็คือ ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมะที่เหมาะสมกับผู้นำและผู้ปกครองในทุกๆ ระดับ และแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้นำในองค์กร แต่หากปฏิบัติตามหลักนี้แล้วก็ย่อมนำตนเองให้ปฏิบัติไปในแนวทางแห่งกุศล

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

รีวิว

0 โหวต

0 จาก 5 คะแนน

 • 5 Star
  0%
 • 4 Star
  0%
 • 3 Star
  0%
 • 2 Star
  0%
 • 1 Star
  0%