ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINES ART)

ศิลปะจีนไม่เคยปลูกฝังกันให้สร้างขึ้นอย่างโอ่อ่าสง่างาม

Tags : ศิลปะจีน ประวัติศาสตร์จีน อารยธรรมจีน

จำนวน :

1

320.00 บาท

304.00 บาท

"คุณประหยัดไป 16.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINES ART)

?

ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINES ART)

หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะจีนได้รับการต้อนรับจากผู้สนใจในอารยธรรมของจีนด้วยดีจากคนไทยซึ่งอย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ยิ่งใหญ่นี้ ผู้เขียนได้ตระหนักดีถึงความมีอารยธรรมของแต่ละชาตินั้นกว่าจะได้มามิใช่เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอย หากได้มาด้วยการสั่งสมและสะสมสิ่งต่างๆ ให้ประจักษ์ รวมถึงผลงานด้านศิลปกรรม ผลงานด้านนี้ของจีนมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากศิลปะตะวันตกอยู่มาก ไม่ว่าหลักสุนทรียศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะ และหลักทฤษฎีศิลป์ จนทำให้ศิลปกรรมจีนได้รับการยกย่องอย่างสูงในระดับสากล ซึ่งจากคุณลักษณะเฉพาะที่ศิลปกรรมจีนมีอยู่ ผู้เขียนจึงได้ค้นคว้าให้เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษนี้โดยตรงเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผลงานศิลปกรรมจีนมีความน่าสนใจไม่น้อยกว่างานศิลปะแขนงอื่นๆ


คำนำ : ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINES ART)

ปัจจุบันความต้องการที่จะเรียนรู้ถึงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่างๆ เป็นไปอย่างกว้างขวางในหมู่คนไทยทั่วไป เพราะการเรียนรู้ถึงสิ่งเหล่านี้เท่ากับได้เรียนรู้เกือบทุกสิ่งในอดีตและปัจจุบันของชาติเหล่านั้นด้วย ผู้เรียบเรียงเคยเสนอผลงาน "ศิลปะใหม่" กับ "ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก" ต่อสาธารณชนมาแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจพอสมควร และคิดว่ายังมีศิลปะและวัฒนธรรมของอีกหลายชาติที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษา

ประเทศจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย มีสัมพันธไมตรีอันดีงามต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีบ่อยครั้งที่ศิลปะและวัฒนธรรมจีนเข้ามาปรากฏทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อศิลปะและวัฒนธรรมของไทย อนึ่ง ในแวดวงตำรับตำราวิชาการที่เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับประเทศจีน วรรณคดีจีนและอื่น ๆ หาได้ไม่ยากนัก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะจีนโดยตรงแทบจะหาไม่ได้เลย หรือจะมีก็เป็นเพียงสิ่งละอันพันละน้อยที่ไม่สามารถปะติดปะต่อกันให้เห็นได้ชัดเจน ผู้เรียบเรียงเองมีความสนใจในศิลปกรรมของจีนมานานปี เคยมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวศึกษาดูงานในประเทศจีนสองครั้ง ครั้งแรกใน พ.ศ. 2500 ครั้งที่สองไปในฐานะผู้แทนสมาคมศิลปินไทย โดยเป็นแขกรับเชิญของสมาคมศิลปินจีน พ.ศ. 2527 จากโอกาสดังกล่าว ทำให้ได้พบเห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ อันควรแก่การศึกษาหลายประการ เมื่อนำมาประกอบเข้ากับสถานการณ์ภายในชาติไทยเราเองที่ประชาชนทั่วไปสนใจจะเรียนรู้ถึงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติเงื่อนไขทางการเมืองอันดีต่อกันระหว่างไทยและจีนเริ่มเข้าสภาพปกติ หลังจากที่ขาดการติดต่อกันหลายปีเกิดภาวะการขาดแคลนตำราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก และวิชานี้ ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักเรียนระดับมัธยมปลายศึกษา และนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายคณะหลายภาควิชาจำเป็นต้องเรียน ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดเจตนารมณ์ที่จะเรียบเรียง "ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน"


สารบัญ : ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINES ART)

  • ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน

  1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
  1.2 สภาพภูมิศาสตร์
  1.3 ดินฟ้าอากาศ
  1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
  1.5 การปกครอง
  1.6 ประชากรและประชาชาติ
  1.7 ยุคสมัยของจีน

  • ยุคก่อนประวัติศาสตร์
   2.1 วัฒนธรรมหยางเซา
   2.2 วัฒนธรรมหลงซาน
  • ยุคประวัติศาสตร์
   3.1 สมัยราชวงศ์ซาง
   3.2 สมัยราชวงศ์โจว
   3.3 สมัยราชวงศ์ฉิน
   3.4 สมัยราชวงศ์ฮั่น
   3.5 สมัยสามก๊ก
   3.6 สมัยราชวงศ์

   


เนื้อหาปกหลัง : ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINES ART)

หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะจีน มีเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ทั่วไป แสดงถึงสภาพของการเมือง การปกครอง ศาสนา และวัฒนธรรมของแต่ละยุคแต่ละสมัยของประเทศจีน โดยเน้นเฉพาะด้านศิลปกรรม กล่าวถึงประวัติทั่วไป ชีวประวัติของศิลปิน ลักษณะกระบวนแบบ กระบวนทัศน์ กลวิธี หลักสุนทรียภาพ และอื่นๆ ซึ่งเป็นที่มาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยผลงานศิลปกรรมมีส่วนสำคัญที่ทำให้จีนเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่ง มีเอกลักษณ์โดดเด่นและแตกต่างไปจากศิลปวัฒนธรรมของชาติต่างๆทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม : ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINES ART)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINES ART) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINES ART)