ประวัติพระพุทธรูปบูชาปางประจำวัน เดือนและปีเกิด

การู้ประวัติของปางพระพุทธรูปแต่ละปาง คือการเรียนรู้ประวัติของพระพุทธองค์ในช่วงเวลาต่างๆ หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเข้าใจและซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนมากขึ้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ประวัติพระพุทธรูปบูชาปางประจำวัน เดือนและปีเกิด


รายละเอียด : ประวัติพระพุทธรูปบูชาปางประจำวัน เดือนและปีเกิด

ประวัติพระพุทธรูปบูชาปางประจำวัน เดือนและปีเกิด

พระพุทธศาสนา  ถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยเรา  เพราะคนไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕  นับถือพระพุทธศาสนา  ดังนั้นพระพุทธศษสนาจึงมีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก  เนื่องจากพระพุทธศาสนาได้ชี้หลักในการดำเนินชีวิตของไทย  คนไทยได้นำหลักธรรมอันดีงามมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  และกษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยก็ได้นำเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปกครองประเทศ  เพื่อให้ราษฎรได้อยู่เย็นเป็นสุข  อาทิเช่น  หลักทศพิธราชธรรม  เป็นต้น  ที่สำคัญพระพุทธศาสนายังเป็นศูนย์รวมจิตใจ  เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้เกิดความรักความสามัคคีกัน  มีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อันเป็นแนวทางทำให้สังคมนั้นสงบ  มีวิถีการดำเนินชีวิตราบรื่น  ดีงาม  น่าอยู่  และมีความสุขร่วมกัน


สารบัญ : ประวัติพระพุทธรูปบูชาปางประจำวัน เดือนและปีเกิด

  • พระพุทธรูปบูชา ปางประจำวันเกิด
  • พระพุทธรูปบูชา ปางประจำเดือนเกิด
  • พระพุทธรูปบูชา ปางประจำปีเกิด
  • บทสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล

เนื้อหาปกหลัง : ประวัติพระพุทธรูปบูชาปางประจำวัน เดือนและปีเกิด

ปางพระพุทธรูปแต่ละปางนั้น  ทำให้เราทราบว่า  มีประวัติความเป็นมาอย่างไร   โดยเนื้อหานั้นได้เกี่ยวข้องกับประวัติพระพุทธองค์ทั้งสิ้น  พร้อมหลักธรรมคำสอนหลายๆบท  ที่ได้สืบทอดเผยแผ่มาจวบจนปัจจุบันซึ่งเนื้อหาในเล่มมีสัคัญๆดังนี้ 

 • พุทธประวัติ (โดยย่อ)
 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • พระพุทธรูปบูชา ปางประจำวันเกิด
 • พระพุทธรูปบูชา ปางประจำเดือนเกิด
 • พระพุทธรูปบูชา ปางประจำปีเกิด
 • บทสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล

พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสและศรัทธาในพุทธศาสนา  เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับตัวเอง  พลาดไม่ได้กับหนังสือดีๆแบบนี้

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ประวัติพระพุทธรูปบูชาปางประจำวัน เดือนและปีเกิด