อักษรไทยหลักการเขียนตัวอักษร (หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย)

หนังสือที่ให้ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร ได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง

Tags : หลักภาษาไทย หลักการเขียนตัวอักษรภาษาไทย อักษรไทย เทคนิคการเรียนภาษาไทย ภาษาไทย หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

52.00 บาท

44.20 บาท

"คุณประหยัดไป 7.80 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : อักษรไทยหลักการเขียนตัวอักษร (หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย)

อักษรไทยหลักการเขียนตัวอักษร (หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย)

เทคนิคการเรียนภาษาไทย : อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร อันได้แก่ เรื่องของสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ ได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง เพราะผู้เขียนได้ทำการสรุปลักษณะเฉพาะของสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ แล้วมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการทบทวนความเข้าใจ พร้อมทั้งมีเฉลยแยกเล่มไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

คำนำ : อักษรไทยหลักการเขียนตัวอักษร (หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย)

สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตุและเข้าใจลักษณะของภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สื่อความคิด ความรู้สึกและจินตนาการได้ตามศักยภาพ รู้จักที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผลและรักการอ่าน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังทั้งวัฒนธรรมภาษา ความเป็นชาติ ความเป็นชาติ ความเป็นคนดีของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถนำความรู้ ความคิดที่ได้จากการเรียนรู้นั้น เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาการค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ของสังคมไทยต่อไป


สารบัญ : อักษรไทยหลักการเขียนตัวอักษร (หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย)

  • อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร
  • สระ
  • พยัญชนะ
  • วรรณยุกต์
  • แบบทดสอบอักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร

เนื้อหาปกหลัง : อักษรไทยหลักการเขียนตัวอักษร (หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย)

หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย ประกอบไปด้วย

 • พยางค์และคำ
 • รูปลักษณ์ของคำไทย
 • ไตรยางศ์และการผันอักษร
 • คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 • กลุ่มคำ (วลี) และประโยค
 • การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
 • ลักษณะคำประพันธ์
 • การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย
 • อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร


ข้อมูลเพิ่มเติม : อักษรไทยหลักการเขียนตัวอักษร (หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อักษรไทยหลักการเขียนตัวอักษร (หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : อักษรไทยหลักการเขียนตัวอักษร (หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย)