60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม

เราจึงขอร่วมเชิดชูบูชาพระทั้งสองในปีแห่งมหามงคลนี้ด้วยปิติยินดีที่สุด

Tags : พระพุทธทาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระกรณียกิจ พุทธทาสกับสังคม พุทธทาสภิกขุ

จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : 60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม


รายละเอียด : 60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม

๖๐ ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปี พระพุทธทาสครองธรรม

"มหาเถระท่านใดแล ผู้ประเสริฐสุด มีนามว่าอินทปัญญะ  หรือ คนทั่วไปรู้จักกันในสมญานามว่า  ท่านพุทธทาสภิกขุ  ท่านเป็นพหูสูด  เรียนรู้วิชาต่างๆ  มามาก ทั้งงามด้วยข้อวัตรปฏิบัติ  ควรยกย่องสรรเสริญ  สำรวมดีแล้วในพระปาฏิโมกข์  มีจิตใจหมดจด  ช่ำชองในบทความเทศนามีปรกติอยู่ในสวน โมกขพลาราม  อันเป็นวัดป่าร่มเย็น เบิกบานใจ บัดนี้ เป็นวาระครบ ๑๐๐ ปีแห่งชาดกาลของท่าน องค์ท่านนั้นถึงแม้จะมรณะภาพไปแล้ว  แต่เกียรติก็ยังคงอยู๋แม้แต่ชาวต่างประเทศก็พากันยกย่องสรรเสริญ" ฯลฯ

นับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เหตุและผลของพระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธทาสเกิดสมพ้องร่วมสมัยกัน แม้ฐานะของบุคคลทั้งสองจะต่างกัน พระพุทธทาสนั้นเป็นสามัญชน ส่วนพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งสองได้พบกันน้อยนิด แต่ความผูกพันทางธรรมของทั้งสองท่านทำให้แนวความคิดสร้างสรรค์หลายประการมีจุดมุ่งหมายสูงสุด ซึ่งทำให้พระพุทธทาสแลเห็นทศพิธราชธรรมและความเป็นธรรมราชาของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้

"๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม" จึงมิใช่วาทะสองโลกเท่านั้น แต่โลกทั้งสองโลกคือความจริงที่ปรากฎให้โลกนี้เห็นว่า ในแผ่นดินเดียวกันนี้มีมหาบุรุษพุทธทาสและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ธรรมราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม และเป็นที่รักของประชาชนดุจพ่อของแผ่นดิน


สารบัญ : 60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม

  • คำนำสำนักพิมพ์
  • ภาพชุด ๖๐ ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม
  • คำนำจากผู้รวบรวมและเรียบเรียง
  • ๖๐ ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม
  • "มหัศจรรย์แห่งธรรม" พระธรรมเทศนาหน้าพระพักตร์ โดย พุทธทาสภิกขุ (พระราชชัยกวี)
  • คำพยากรณ์ของพุทธทาสกับวิกฤตการณ์ของโลกมนุษย์
  • พระมหากษัตริย์ไทยกับพราหมณ์และพุทธศาสนา
  • พระเจ้าอยู่หัวกับโครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"

เนื้อหาปกหลัง : 60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม

"สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร ทรงเป็นพระราชสมบูรณ์แบบที่ใครๆ ยอมรับว่าเป็นที่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่ เผด็จการคืออำนาจที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ในหน้าที่  ที่จะต้องทำ พระพุทธเจ้าเป็นเผด็จการ คณะสงฆ์ของพระพุทธองค์ปกครองโดยระบบเผด็จการโดยธรรม โดยความถูกต้อง  โดยความเมตตากรุณา ขณะนี้โลกกำลังมีกิเลสเป็นผู้เผด็จการ แต่วันหนึ่งข้างหน้าโลกจะต้องกลับไปหาแบบธรรมิกราชา คือเผด็จการโดยธรรม"

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : 60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม