ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว

สุดยอดแนวคิดทางเศรษฐกิจเชิงพุทธจากองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นปรัชญาเมธียุทธศาสตร์การแก้ไขเศรษฐกิจในพระระดับรากหญ้า
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการซื้อครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1

100.00 บาท

95.00 บาท

"คุณประหยัดไป 5.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว

เศรษฐกิจพอเพียงก็คือเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน เศรษฐกิจแบบนี้ตอบสนองความต้องการด้วยผลผลิตจากธรรมชาติเป็นสำคัญ จึงอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด ผู้ปฏิบัติตามนี้ จะสามารถอุ้มชูตัวเองได้ ถ้าระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพัฒนาให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นทั่วไปในประเทศก็มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะอยู่รอดได้อย่างแน่นอน ถ้าประเทศไทยจะอยู่รอด ก็ต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียง


คำนำ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว

ความต้องการของคนเรานี่แหละ ทำให้เกิดเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคน แต่ความต้องการของคนเรานี้มีอยู่ ๒ อย่าง คือ

๑) ความต้องการอันไม่มีขอบเขตหรือไม่จำกัด ได้แก่ ความต้องการสิ่งเสพปรนเปรอตน ซึ่งจัดเป็นตัณหาฝ่ายชั่ว

๒) ความต้องการอันมีขอบเขตหรือจำกัด ได้แก่ ความต้องการคุณภาพชีวิต ซึ่งจัดเป็นฉันทะฝ่ายดี

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ครอบงำประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอยู่นี้ เป็นระบบเศรษฐกิจที่การผลิตมุ่งหมายรับใช้ตัณหา ความทะยานอยาก แล้วนำไปสู่การแข่งขัน ช่วงชิง การเอารัดเอาเปรียบ เกิดการต่อสู้กันระหว่างคนกับคน ทำให้เกิดความทุกข์ในชีวิต ความรุนแรงในสังคม รบกวนสันติภาพมาตลอด

คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นทุกข์นี้ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ทรงมองเห็นอย่างแจ่มชัด จึงมีพระราชดำริยุทธศาสตร์ในทางเศรษฐกิจเสียใหม่ โดยทรงเสนอ "เศรษฐกิจพอเพียงจากรากฐานของมัชฌิมาปฏิปาในพระพุทธศาสนา"

เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน เศรษฐกิจแบบนี้ มีความต้องการตอบสนองความต้องการด้วยผลผลิตจากธรรมชาติเป็นสำคัญ จึงอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด ผู้ปฏิบัติตามนี้จะสามารถอุ้มชูตัวเองได้ มีชีวิตอยู่ดีมีสุขพอสมควร ไม่เดือดร้อน ที่แรกตั้งตัวเองให้พอมีพอกันให้ได้ก่อน ถ้าสามารถจึงค่อยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ขยับขยายสูงขึ้นไปอีกได้

ถ้าระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพัฒนาให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นได้ทั่วไปในประเทศ ก็มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะอยู่รอดได้อย่างแน่นอน ถ้าประเทศไทยจะอยู่รอดได้ ก็ต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียง

อุดมพร อมรธรรม


สารบัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว

  • ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของพระเจ้าอยู่หัว
  • ความเข้าใจเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"
  • การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับอุตสาหกรรม
  • ทฤษฎีใหม่ วิถีไทยพอกิน ไม่อดอยาก
  • ให้มีพอกินพอใช้ก่อน จึงค่อยขยับขยาย
  • วิถีชีวิตพอเพียง
  • เศรษฐกิจพอเพียง งดงามด้วยวัฒนธรรมชาวพุทธ
  • พึ่งตนเองให้ได้
  • ดำเนินชีวิตไม่ประมาท
  • ทำงานให้สนุก เป็นสุขอยู่ด้วยการงาน
  • เสริมหัวใจเศรษฐี มีวิธีปฏิบัติต่อทรัพย์สินเงินทอง
  • มีหลักแห่งความสำเร็จ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว