AMARIN BABY & KIDS ฉบับ 141(พฤศจิกายน 2559 ในหลวงร.9)

 • Asia
 • Europe/Australia
 • America
 • Africa
 • ขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งทรงพระเยาว์ จากหนังสือ เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ และส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาท
 • วันที่ : 8 พ.ย. 2559
 • สำนักพิมพ์ : AMARIN Baby and Kids
 • ประเภทของสินค้า : Magazines
 • บาร์โค้ด : 977246541700611

AMARIN BABY & KIDS ฉบับ 141(พฤศจิกายน 2559 ในหลวงร.9)

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นำความวิปโยคโศกเศร้าประมาณมิได้มาสู่หัวใจพสกนิกรชาวไทยทุกคน เพราะพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดิน หากยังเป็นมหาราชผู้ทรงครองทศพิธราชธรรม นำพาประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยพระอัจฉริยภาพในทุกด้านตลอดการครองราชย์กว่า 70 ปี นิตยสาร อมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์ ขออันเชิญพระบรมฉายาลักณษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งทรงพระเยาว์ จากหนังสือ เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ และส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาทซึ่งพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตลอดจนโอกาสสำคัญๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเด็ก เยาวชน และการศึกษา เพื่อเป็นแรงใจ ให้ทุกครอบครัวยึดเหนี่ยวเป็นพลังใจ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นสืบไป

Tags : นิตยสารรายเดือน เบบี้แอนด์คิดส์

จำนวน :

1

85.00 บาท

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to Wish List

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว