การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ ไปจนถึงใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานด้านคุณภาพ

Tags : การควบคุมคุณภาพ ระเบียบวิธีทางสถิติ คุณภาพเชิงสถิติ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Only@Naiin.com เฉพาะวันที่ 19.09.19 เท่านั้น รับส่วนลดพิเศษทันที 19% เมื่อซื้อหนังสือครบ 500 ขึ้นไ
จำนวน :

1

 • 1

810.00 บาท

769.50 บาท

"คุณประหยัดไป 40.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 30 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

รูปแบบการนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ใช้วิธีการอธิบายโดยเริ่มต้นจากเนื้อหาง่ายๆ ด้วยการปูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ ไปจนถึงเครื่องมือสำหรับการควบคุมกระบวนการ การวิเคราะห์ ความสามารถของกระบวนการ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานด้านคุณภาพ การอธิบายเนื้อหาในแต่ละเรื่องจะมีการยกตัวอย่างประกอบการอธิบายแสดงตัวอย่างวิธีการคิดและการคำนวณ ร่วมกับการใช้กราฟและแผนภาพเพื่อช่วยในการสื่อความหมายที่สำคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร


สารบัญ : การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

  • บทนำของการควบคุมคุณภาพ
  • การบริหารระบบคุณภาพในองค์กร
  • เครื่องมือ 7 อย่างสำหรับงานคุณภาพ
  • สถิติพื้นฐานสำหรับงานควบคุมคุณภาพ
  • หลักการพื้นฐานของการใช้แผนภูมิควบคุม
  • แผนภูมิควบคุมชนิดผันแปร
  • แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ
  • การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการและระบบการวัด

เนื้อหาปกหลัง : การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

หลักการทั่วไปของการควบคุมคุณภาพ แนวคิดที่สำคัญสำหรับการบริหารงานคุณภาพ การประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาทางด้านคุณภาพ เครื่องมือทางสถิติที่สำคัญสำหรับคุณภาพ และ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab สำหรับงานด้านคุณภาพ สำหรับรูปแบบการนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ใช้วิธีการอธิบายโดยเริ่มต้นจากเนื้อหาง่ายๆ ด้วยการปูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ ไปจนถึงใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานด้านคุณภาพ การอธิบายเนื้อหาในแต่ละเรื่องจะมีการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย แสดงตัวอย่างวิธีการคิดและการคำนวญ ร่วมกับการใช้กราฟและแผนภาพ หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำหลักการและเครื่องมือดังกล่าวเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโยโลยี รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้แก่ วิศวกร หัวหน้างานและผู้บริหารงานที่มีความสนใจในงานด้านการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพภายในองค์กร


ข้อมูลเพิ่มเติม : การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ