การบัญชีชั้นต้น (ฉบับปรับปรุง 2558)

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้วิชาการบัญชีเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจผลการดำเนินการ และฐานะทางการเงินของหน่วยงานต่างๆ

Tags : การบัญชี บัญชีชั้นต้น หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาบัญชี พื้นฐานบัญชี

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

300.00 บาท

255.00 บาท

"คุณประหยัดไป 45.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบัญชีชั้นต้น (ฉบับปรับปรุง 2558)

การบัญชีชั้นต้น (ฉบับปรับปรุง 2558)

วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีชั้นต้นหรือการบัญชีการเงิน โดยมุ่งที่จะปูพื้นฐานทางบัญชี สำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาวิชาการบัญชีมาก่อนตำราเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีมาก่อนตำราเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบัญชีเป็นตัวแรก ซึ่งมักจะเป็นวิชาแกนบังคับตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป นอกจากนั้นบุคคลทั่วไปที่ศึกษาในแขนงวิชาอื่นแต่ต้องการมีพื้นฐานทางด้านการบัญชีก็สามารถใช้ตำราเล่มนี้เป็นตำราประกอบในการศึกษาได้เช่นกัน


สารบัญ : การบัญชีชั้นต้น (ฉบับปรับปรุง 2558)

  • บทบาทของการบัญชีต่อธุรกิจ
  • ผลกระทบของรายการค้าต่องบแสดงฐานะการเงิน
  • การใช้บัญชีเพื่อบันทึกราบการค้า
  • สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท และงบทดลอง
  • การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดในช่วงสิ้นงวดบัญชี
  • กระดาษทำการ
  • การจัดงบการเงิน
  • การปิดบัญชี

เนื้อหาปกหลัง : การบัญชีชั้นต้น (ฉบับปรับปรุง 2558)

ตำรา "การบัญชีชั้นต้น" เล่มนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีชั้นต้น ซึ่งเป็นวิชาแกนบังคับตามหลักสูตรปริญญาตรีที่ปรับปรุงใหม่ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมุ่งที่จะปูพื้นฐานทางบัญชี สำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาวิชาการบัญชีมาก่อน ตำราเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบัญชีเป็นตัวแรก ซึ่งมักจะเป็นวิชาแกนบังคับตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป นอกจากนั้นผู้ที่ศึกษาในแขนงวิชาอื่นแต่ต้องการมีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ ก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาวิชาการบัญชีชั้นต้นเป็นวิชาบังคับก่อน ซึ่งสามารถใช้ตำราเล่มนี้เป็นตำราประกอบในการศึกษาได้เช่นกัน เนื้อหาของตำราเล่มนี้มีทั้งหมด 18 บท แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือส่วนที่ว่าด้วยบทบาทและความสำคัญของการบัญชีต่อธุรกิจ ขั้นตอนการจัดทำงบการเงิน การบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งรายการที่เป็นสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ซึ่งตรงตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินล่าสุด โดยสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์


ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีชั้นต้น (ฉบับปรับปรุง 2558)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบัญชีชั้นต้น (ฉบับปรับปรุง 2558) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว