GO! JLPT N2 ไวยากรณ์

เป็นการสอบที่ใช้วัดผลและประเมินผลความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ้นเป็นภาษาแม่

Tags : ไวยากรณ์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

จำนวน :

1

295.00 บาท

280.25 บาท

"คุณประหยัดไป 14.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : GO! JLPT N2 ไวยากรณ์

GO! JLPT N2 ไวยากรณ์

ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ระดับกลางตอนปลายถึงระดับสูงตอนต้นเพื่อพิชิตการสอบ JLPT ระดับ N2 ด้วยความมั่นใจเรียนรู้ไวยากรณ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านประโยคตัวอย่างและคำอธิบายที่กระชับพร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ


คำนำ : GO! JLPT N2 ไวยากรณ์

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเริ่มขึ้นในปี 1984 เป็นการสอบที่ใช้วัดผลและประเมินผลความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ ซึ่งมีผู้เข้าสอบเพิ่มมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันถือเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่การสอบหนึ่งของโลก นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดสอบจนเวลาผ่านมากกว่า 20 ปี ผู้เรียนมีความหลากหลายมากขึ้น และวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในปี 2010 จึงมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อสอบครั้งใหญ่เป็น "การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น" แบบใหม่ การสอบแบบใหม่นี้ไม่เพียงแต่วัดความรู้เท่านั้น ยังวัดความสามารถในการนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้จริงอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมโจทย์แบบฝึกหัดระดับ N2 ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่ดังกล่าว

ลำดับแรก "แนะนำข้อสอบ" เป็นการศึกษาภาพรวมของลักษณะข้อสอบและวิธีทำข้อสอบ ลำดับถัดไป "บทเสริมสร้างทักษะ" เป็นการเรียนรู้ไวยากรณ์ที่จำเป็นแยกตามลักษณะข้อสอบซึ่งมี 3 รูปแบบ ลำดับสุดท้าย "ตัวอย่างข้อสอบ" เป็นการวัดผลว่าผู้เรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดจากการลองทำข้อสอบที่มีรูปแบบเหมือนข้องสอบจริง


สารบัญ : GO! JLPT N2 ไวยากรณ์

  • อธิบายเรื่องราว
  • อธิบายโดยแฝงมุมมองส่วนตัว
  • แสดงมุมมองส่วนตัว
  • สรุปรูปไวยากรณ์

   รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : GO! JLPT N2 ไวยากรณ์

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ทั้งทีเพิ่มเรียน ไล่ตั้งแต่พื้นฐานตัวอักษร การสนทนาเบื้องต้น คำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ และรูปไวยากรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และที่กำลังเตรียมตัวเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถที่ได้เล่าเรียนมากับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT ซึ่งผู้เรียนเหล่านี้จะพัฒนาไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมจึงผลิตหนังสือเสริมความรู้ที่เหมาะสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้ศึกษามา รองรับผู้เรียนทุกระดับหลายต่อหลายเล่ม ครอบคลุมเนื้อหาแทบทุดจุดที่สำคัญ

หนังสือ "GO! JLPT N2 ไวยากรณ์" ก็เป็นอีกหนึ่งที่สำนักพิมพ์ฯ ผลิตออกมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้เรียนระดับกลางที่กำลังก้าวไปสู่ระดับสูง เหมาะสำหรับใช้ทั้งอ่านเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 และใช้ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ระดับกลางตอนปลายและระดับสูงตอนต้นเนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ "แนะนำข้อสอบ" ให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมและวิธีทำข้อสอบ "บทเสริมสร้างทักษะ" ให้ผู้เรียนทำความเข้าใจรูปไวยากรณ์โดยแบ่งตามลักษณะข้อสอบ และ "ตัวอย่างข้อสอบ" ให้ผู้เรียนทดสองทำข้อสอบที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบจริงเพื่อดูว่ามีพัฒนาการมากน้องเพียงใด นอกจากนี้ ยังมีคำอธิบายไวยากรณ์ที่กระชับประโยคตัวอย่างมากมาย รวมถึงแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบทั้งระดับประโยคและระดับข้อความให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่

สำนักพิมพ์ฯ หวังเป็นข้อมูลเพิ่มเติม : GO! JLPT N2 ไวยากรณ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : GO! JLPT N2 ไวยากรณ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว