1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ม.1

รวบรวมโจทย์ที่หลากหลาย แบบฝึกหัดปรนัย 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยคำตอบแยกเล่มสร้างความมั่นใจด้วยเฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก

Tags : ข้อสอบคณิตศาสตร์ เลข คณิต โจทย์น่าคิด โจทย์คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1

จำนวน :

1

126.00 บาท

119.70 บาท

"คุณประหยัดไป 6.30 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ม.1

1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ม.1

หนังสือที่รวบรวมโจทย์ที่หลากหลายให้ฝึกทำเพื่อเพิ่มทักษะการคิดคำนวณและความชำนาญในการวิเคราะห์โจทย์ เนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ข้อสอบแนวปรนัยจำนวน 1,000 ข้อ แบ่งเป็น 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1


คำนำ : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ม.1

หนังสือ 1000 โจทย์น่าิคิด คณิตศาสตร์ ม.1 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนไ้ด้มีหนังสือที่รวบรวมโจทย์ที่หลากหลายให้ฝึกทำเพื่อเพิ่มทักษะการคิดคำนวณและความชำนาญในการวิเคราะห์โจทย์ เนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ข้อสอบแนวปรนัยจำนวน 1,000 ข้อ แบ่งเป็น 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และมีเฉลยคำตอบให้นักเรียนสามารถตรวขสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง โดยมีเฉลยวิธีทำเพื่อชี้แนะวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะข้อยากไว้ให้นักเรียนได้ดูเป็นแนวทางเพื่อเพิ่มเติมความสามารถในการทำข้อสอบในคราวต่อไป

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนและนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนระดับชั้นที่สูงต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

พรรณี ศิลปวัฒนานันท์

 


สารบัญ : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ม.1

  • จำนวนนับ
  • จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
  • ตัวประกอบและการแยกตัวประกอบ
  • ตัวหารร่วมมาก
  • ตัวคูณร่วมน้อย
  • ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด
  • ความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
  • โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
  • โจทย์ปัญหา ค.ร.น.


ข้อมูลเพิ่มเติม : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ม.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ม.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว