1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.3

สอดคล้องกับหลุกสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Tags : ข้อสอบคณิตศาสตร์ เลข คณิต โจทย์น่าคิด โจทย์คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.3

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

112.00 บาท

106.40 บาท

"คุณประหยัดไป 5.60 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.3

1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หนังสือที่รวบรวมโจทย์ที่หลากหลายให้ฝึกทำเพื่อเพิ่มทักษะการคิดคำนวณและความชำนาญในการวิเคราะห์โจทย์ เนื้อหาประกอบด้วยโจทย์แบบฝึกหัด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งแบบฝึกหัดออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก


คำนำ : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.3

หนังสือ 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.3 เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งที่จะให้นักเรียนได้นำไปใช้ฝึกทำเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของตัวเอง หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจบแล้วโดยผู้เขียนได้จัดทำแบบฝึกไว้ทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งแบบฝึกออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่องโดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก นักเรียนจะได้ฝึกทำและเรียนรู้วิธีการคิดแก้ปัญหาและการคำนวณหาคำตอบในโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย อันจะทำให้เกิดทักษะและความชำนาญในการวิเคราะห์โจทย์ได้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วพร้อมมีเฉลยคำตอบไว้อย่างครบถ้วน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นนี้ เพื่อผู้เรียนจะได้นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

วิจิตร เพชรแดง


สารบัญ : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.3

  • ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000
  • การนับ การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแทนจำนวนนับ
  • จำนวนนับไม่เกิน 100,000
  • หลักแล้วค่าของเลขโดดแต่ละหลัก
  • การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
  • การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่จำนวนหลักเท่ากัน
  • การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน

   ข้อมูลเพิ่มเติม : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว