ติวเข้ม O-NET ป.6

รวม 5 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย

Tags : สอบ O-NET O-NET ป.6 ติวเข้ม O-NET 5 วิชาสามัญ ป.6

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

185.00 บาท

157.25 บาท

"คุณประหยัดไป 27.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ติวเข้ม O-NET ป.6

ติวเข้ม O-NET ป.6

หนังสือติวเข้ม O-NET ป.6 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนดังนี้

 • เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ทุกรูปแบบ
 • ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมั่นใจ ด้วยแนวข้อสอบ  O-NET  แบบเดิม
 • สอดคล้องตามที่ สทศ. กำหนด เสมือนได้ทำข้องสอบจริง

 


คำนำ : ติวเข้ม O-NET ป.6

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติในระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ผู้สอน และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่แสสดงถึงความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งปัจจุบัน สพฐ.มีนโยบายและแนวปฏิบัติให้โรงเรียนในสังกัดนำผลคะแนนสอบ O-NET  ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ สทศ. ปรับข้อสอบ O-NET ให้สอดคล้องกับแบบทดสอบที่เป็นสากล (PISA) เพื่อจะได้ทราบว่าเด็กไทยต้องปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง และเพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด


สารบัญ : ติวเข้ม O-NET ป.6

  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์

   ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวเข้ม O-NET ป.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวเข้ม O-NET ป.6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว