หนูน้อย 2 ปี เล่น เรียน รู้

ฝึกสังเกตสัตว์ต่างๆ รู้จักรูปร่าง ตัวเลข ฝึกพูดประโยค

Tags : หนังสือเด็ก นิทานเด็ก เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เสริมความรู้ หนังสือชุดอัจฉริยะปั้นได้

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com นานมีบุ๊คส์ลดทั้งสำนักพิมพ์ 20% *เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการ ยกเว้นหนังสือพระราชนิพนธ์, พรีออเดอร์ และ e-Book
จำนวน :

1

175.00 บาท

140.00 บาท

"คุณประหยัดไป 35.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนูน้อย 2 ปี เล่น เรียน รู้

หนูน้อย 2 ปี เล่น เรียน รู้

เด็กอายุ 2 ปี เป็นวัยที่ช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น เดินและเคลื่อนไหวคล่องขึ้น ชอบสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เริ่มซักถามหรือพูดโต้ตอบ การใช้หนังสือภาพเป็นสื่อการสอนและเพิ่มคำศัพท์ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้มาก

หนูน้อย 2 ปี เล่น เรียน รู้ รวบรวมกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์และฝึกการสังเกตที่ซับซ้อนขึ้นภายในเล่มมีตารางแสดงพัฒนาการเด็กตั้งแต่วัย 2-4 ปี เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้สังเกตพัฒนาการลูกน้อย และยังใช้เป็นแนวทางเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากในเล่ม มาประยุกต์เล่นกับพวกเขาได้ตามความเหมาะสม

หนังสือชุดนี้ยังได้ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับทฤษฎีพหุเชาว์ปัญญาของศาสตร์จารย์เฮสเวิร์ด การ์ดเนอร์นักจิจวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งกล่าวถึงความหลากหลายทางสติปัญญาของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยเพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ต่อไป ทฤษฎีพหุเชาว์ปัญญาทั้ง 8 ด้านได้แก่

 1. ความฉลาดด้านภาษา (verbal-linguistic intelligence) คือการใช้และเข้าใจภาษา ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนสามารถสื่อสารและสื่ออารมณ์ได้ตรงตามเป้าหมาย
 2. ความฉลาดด้านตรรกะทางคณิตศาสตร์ (logical-mathematical intelligence) คืด ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหา
 3. ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (viseual-spatial intelligence) คือ รู้และเข้าใจองค์ประกอบสิ่งต่าง ๆ เช่น รูปทรง รูปร่าง แผนที่ ฯลฯ แล้วนำมาประยุกต์ใช้หรือนำไปแก้ปัญหาได้
 4. ความฉลาดด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย (bodily-Kinesthetic intelligence) คือ การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงการใช้มือและตาทำงานประสานกันได้อย่างดี
 5. ความฉลาดด้านดนตรี (musical-rhythmic and harmonic intelligence) คือ รู้และเข้าใจคำร้อง จังหวะทำนอง และโครงสร้างดนตรี และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงได้
 6. ความฉลาดด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal intelligence) คือ การเข้าใจและรู้วิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจและตอบสนองในทางที่ดี
 7. ความฉลาดด้านสัมพันธภาพใจตัวบุคคลกับภายนอก (interpersonal intelligence) คือ การเข้าใจตนเองรู้จุดเด่น จุดด้อย หรือความต้องการของตนเอง และแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม
 8. ความฉลาดด้านธรรมชาติ (naturalistic (interpersonal intelligence) คือ รู้และเข้าใจธรรมชาติ รู้จักสังเหตและแยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ได้

คำนำ : หนูน้อย 2 ปี เล่น เรียน รู้

เด็กปฐมวัยมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งผู้ปกครองเป็นมีบทบาทสำคัญในการสางเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยนี้

หนังสือชุดนี้ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศเกาหลีใต้ให้แปลเป็นภาษาไทย เป็ยสื่อสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่าง ๆ รวมถึงการใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณค่า

แพทย์หญิงนพวรรณ์ ศรีวงค์พานิช

 


สารบัญ : หนูน้อย 2 ปี เล่น เรียน รู้

  • ความฉลาดด้านธรรมชาติ (เรียนรู้เรื่องสัตว์)
  • ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (เรียนรู้เรื่องสี)
  • ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (รู้จักหน้าที่ของรถ)
  • ความฉลาดด้านภาษา (รู้จักยานพาหนะ)
  • ความฉลาดด้านดนตรี (สนุกร้องเพลง)
  • ความฉลาดด้านธรรมชาติ (รู้จักสัตว์ปีก)
  • ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (กิจวัตรประจำวัน)
  • ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (กิจวัตรประจำวัน)
  • ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (กิจวัตรประจำวัน)

เนื้อหาปกหลัง : หนูน้อย 2 ปี เล่น เรียน รู้

ปูเส้นทางสู่ความเป็นอัจฉริยะ 360 องศา ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับทฤษฎีหุเชาว์ปัญญาทั้ง 8 ด้าน เช่น

 • รู้จักคำศัพท์ยานพาหนะและหน้าที่ (ด้านภาษา)
 • เรียนรู้เรื่องรูปร่าง (ด้านมิติสัมพันธ์)
 • การอ่านตัวเลข (ด้านคณิตศาสตร)

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) ให้สมเป็นอัจฉริยะตัวน้อยข้อมูลเพิ่มเติม : หนูน้อย 2 ปี เล่น เรียน รู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนูน้อย 2 ปี เล่น เรียน รู้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว