หนูน้อยแรกเกิด เล่น เรียน รู้

ฝึกการมอง เกมเปิด-ปิดหน้า เรียนรู้คำศัพท์

Tags : หนังสือเด็ก นิทานเด็ก เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เสริมความรู้ หนังสือชุดอัจฉริยะปั้นได้

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com นานมีบุ๊คส์ลดทั้งสำนักพิมพ์ 20% *เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการ ยกเว้นหนังสือพระราชนิพนธ์, พรีออเดอร์ และ e-Book
จำนวน :

1

138.00 บาท

110.40 บาท

"คุณประหยัดไป 27.60 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนูน้อยแรกเกิด เล่น เรียน รู้

หนูน้อยแรกเกิด เล่น เรียน รู้

เด็กวัยแรกเกิดเป็นวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ แต่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัวได้เร็ว คุณพ่อคุณแม่จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ทั้งอ่านหนังสือให้ฟัง ให้ดูรูป หรือหมั่นพูดคุย ให้เด็กมีปฏิกิริยาตอบโต้เพื่อปูพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป

หนูน้อยแรกเกิด เล่น เรียน รู้ เป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กวัยแรกเกิดอย่างเต็มที่ภายในเล่มมีตารางแสดงพัฒนาการเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิด-12 เดือน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้สังเกตพัฒนาการลูกน้อย และยังใช้เป็นแนวทางเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากในเล่ม มาประยุกต์เล่นกับพวกเขาได้ตามความเหมาะสม

หนังสือชุดนี้ยังได้ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับทฤษฎีพหุเชาว์ปัญญาของศาสตร์จารย์เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งกล่าวถึงความหลากหลายทางสติปัญญาของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยเพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ต่อไป ทฤษฎีพหุเชาว์ปัญญาทั้ง 8 ด้านได้แก่

 1. ความฉลาดด้านภาษา (verbal-linguistic intelligence) คือการใช้และะเข้าใจภาษา ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนสามารถสื่อสารและสื่ออารมณ์ได้ตรงตามเป้าหมาย
 2. ความฉลาดด้านตรรกะทางคณิตศาสตร์ (logical-mathematical intelligence) คืด ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหา
 3. ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (visual-spatial intelligence) คือ รู้และเข้าใจองค์ประกอบสิ่งต่าง ๆ เช่น รูปทรง รูปร่าง แผนที่ ฯลฯ แล้วนำมาประยุกต์ใช้หรือนำไปแก้ปัญหาได้
 4. ความฉลาดด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย (bodily-Kinesthetic intelligence) คือ การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงการใช้มือและตาทำงานประสานกันได้อย่างดี
 5. ความฉลาดด้านดนตรี (musical-rhythmic and harmonic intelligence) คือ รู้และเข้าใจคำร้อง จังหวะทำนอง และโครงสร้างดนตรี และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงได้
 6. ความฉลาดด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal intelligence) คือ การเข้าใจและรู้วิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจและตอบสนองในทางที่ดี
 7. ความฉลาดด้านสัมพันธภาพใจตัวบุคคลกับภายนอก (interpersonal intelligence) คือ การเข้าใจตนเองรู้จุดเด่น จุดด้อย หรือความต้องการของตนเอง และแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม
 8. ความฉลาดด้านธรรมชาติ (naturalistic (interpersonal intelligence) คือ รู้และเข้าใจธรรมชาติ รู้จักสังเหตและแยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ได้

คำนำ : หนูน้อยแรกเกิด เล่น เรียน รู้

เด็กปฐมวัยมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งผู้ปกครองเป็นมีบทบาทสำคัญในการสางเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ หนังสือชุดนี้ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศเกาหลีใต้ให้แปลเป็นภาษาไทย เป็ยสื่อสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่าง ๆ รวมถึงการใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณค่า

แพทย์หญิงนพวรรณ์ ศรีวงค์พานิช


สารบัญ : หนูน้อยแรกเกิด เล่น เรียน รู้

  • ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (ฝึกใช้สายตา)
  • ความฉลาดด้านการเคลื่อไหวร่างกาย (เล่นจ๊ะเอ๋)
  • ความฉลาดด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เสริมสร้างอารมณ์ดี)
  • ความฉลาดด้านธรรมชาติ (เรียนรู้เรื่องสัตว์)
  • ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (เรียนรู้เรื่องสี)
  • ความฉลาดด้านดนตรี (สนุกร้องเพลง)
  • ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (รู้จักยานพาหนะ)
  • ความฉลาดด้านสัมพันธภาพในตัวบุคคลกับภานนอก (เสริมสร้างอารมณ์ดี)
  • ความฉลาดด้านภาษา (รู้จักผลไม้)
  • ความฉลาดด้านธรรมชาติ (รู้จักธรรมชาติ)
  • ความฉลาดด้านสัมพันธภาพภายในตัวบุคคลกับภายนอก (กิจวัตรประจำวัน)

เนื้อหาปกหลัง : หนูน้อยแรกเกิด เล่น เรียน รู้

ปูเส้นทางสู่ความเป็นอัจฉริยะ 360 องศา ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับทฤษฎีพหุเชาว์ปัญญาทั้ง 8 ด้าน เช่น

 • ฝึกการมองเห็นภาพขาวดำ ภาพสี (ด้านมิติสัมพันธ์)
 • รู้จักเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่างๆ (ด้านธรรมชาติ)
 • เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ (ด้านภาษา)

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) ให้สมเป็นอัจฉริยะตัวน้อยข้อมูลเพิ่มเติม : หนูน้อยแรกเกิด เล่น เรียน รู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนูน้อยแรกเกิด เล่น เรียน รู้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว