ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7

ในช่วงเวลาที่พาดผ่านสมัยรัชกาลที่ 7 สยามได้ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศในทิศทางใหม่ให้ปรากฏตัวตนเป็นประเทศเอกราชที่เสมอภาคกับนานาอารยะประเทศ

Tags : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ไทย กรุงรัตนโกสินทร์ หนังสือชุดแลอดีต เล็งอนาคต

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

 • 1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7

ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7

ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นหนังสือ 1 ในชุด "แลอดีต เล็งอนาคต : การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 7" โดยใช้ชืื่อหนังสือตามลำดับการจัดพิมพ์ ดังต่อไปนี้

 • เศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : รักษาเสถียรภาพ ปูพื้นฐานการพัฒนา
 • การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 7 : ขยายโอกาส มุ่งคุณภาพ พร้อมคุณธรรม
 • ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7
 • ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่ศิวิไลซ์?
 • ประชาธิปกกาลสมัยในกระแสธารประวัติศาสตร์
 • คันฉ่องฝรั่งเศลส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7

สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ : การต่งประเทศของสยามซึ่งเป็นกาลเวลาที่พาดผ่านสมัยรัชกาลที่ 7 มีทั้งความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในบริบทปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินการความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สาระและประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับประเทศตะวันตก การมีบทบาทที่แข็งขันในสันนิบาตชาติ ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับมหาอำนาจ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนดำแดนเพื่อนบ้านและประเทศตะวันตกต่างๆ ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการปรากฎ "ตัวตน" และทิศทางใหม่ของสยามในการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศในฐานะที่เป็นประเทศเอกราชที่มีความเท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ


คำนำ : ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7

มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี มีความเป็นมาสืบเนื่องมาจากครั้งที่ระหว่า พ.ศ. 2493 และ พ.ศ.2511 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้เสด็จฯ ไปประทับทรงทำสวนทำไร่อยู่ในชนบทที่สวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี และได้ทรงประสบด้วยพระองค์เองถึงความขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์การพยาบาลของโรงพยาบาลประจำจังหวัดนั้น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าฯ ให้สร้างตึกผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นพระราชทาน ทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการทรงตั้งชื่อว่า "ตึกประชาธิปก" และได้ทรงตั้ง "ทุนประชาธิปก" ขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลดังกล่าว


เนื้อหาปกหลัง : ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7

ในช่วงเวลาที่พาดผ่านสมัยรัชกาลที่ 7 สยามได้ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศในทิศทางใหม่ให้ปรากฏตัวตนเป็นประเทศเอกราชที่เสมอภาคกับนานาอารยะประเทศ เช่น มีบทบาทที่แข็งขันในสันนิบาตชาติ ใช้การทูตสาธารณะเชิงวัฒนธรรมและวิทยาการนำร่องในการปรับควมสัมพันฑ์ ปรากฏชัดในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างการเสด็จฯ เยือนดินแดนอาณานิคมเพื่อนบ้าน และไปยังประเทศตะวันตกเอง

 ข้อมูลเพิ่มเติม : ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7