เจ้าดารารัศมี พระศรีมั่งเมืองเชียงใหม่ (สารคดีชุดบุคคลสำคัญล้านนา)

อ่านหนังสือเล่มนี้จบ ท่านสามารถเที่ยวเชียงใหม่อย่างคนรู้จริงและสนุกด้วย

Tags : อัตชีวประวัติ เจ้าดารารัศมี ประวัติเมืองเชียงใหม่ สารคดีชุดบุคคลสำคัญล้านนา พระชายารัชกาลที่ 5

จำนวน :

1

780.00 บาท

741.00 บาท

"คุณประหยัดไป 39.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 29 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เจ้าดารารัศมี พระศรีมั่งเมืองเชียงใหม่ (สารคดีชุดบุคคลสำคัญล้านนา)

เจ้าดารารัศมี พระศรีมั่งเมืองเชียงใหม่ (สารคดีชุดบุคคลสำคัญล้านนา)

ในบรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือ "พระราชชายาเจ้าดารารัศมี" นับเป็น "บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์" เป็นที่รู้จักหรือคุ้นเคยยิ่งกว่า "เจ้า" องค์อื่นๆ โดยเฉพาะท่านที่เดินทางมาเยือนเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งล้วนมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ "เจ้าดารารัศมี" อย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่วัดพระธาตุดอยสุเทพ และได้สร้างช่อฟ้าวิหารดอยสุเทพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) พระราชทานแผ่นเงินกาไหล่ทองประดับพระธาตุดอยสุเทพ ได้เสร็จประพาสน้ำตกห้วยแก้วหลายครั้งโปรดที่จะพาหลานหญิงไปด้วย พระราชชายาฯ ได้ทรงขี่ม้าเสด็จขึ้นดอยอ่างกา ซึ่งเป็นภูเขาที่มียอดสูงที่สุดในประเทศไทย ประทับอยู่บนยอดดอยนั้น 2 คืน พระองค์ได้ทรงนำพระอัฐิเจ้าหลวงพระบิดาคือพระเจ้าอินทวิชยานนท์ (พระนามเดิมเจ้าอินทนนท์) ซึ่งทรงพกติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาในพระตลับทองคำไปฝังไว้บนยอดดอยนี้ แต่นั้นมาผู้คนจึงเรียกดอยสูงสุดในประเทศไทยว่า ดอยอินทนนท์ จนลืมชื่อเก่าไป สมัยก่อนเมื่อการปลงศพเจ้านครเชียงใหม่ "ข่วงเมธุ" ริมแม่น้ำปิง เสร็จแล้วก็จะก่อกู่บรรจุอัฐิของท่านผู้วายชนม์ไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำเมื่อพระราชชายาฯ เสร็จกลับเชียงใหม่ครั้งแรก (พ.ศ.2451) ทรงย้ายพระอัฐิเจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่ และพระประยูรญาติจากข่วงเมรุไปบรรจุไว้ ณ อัฐิเจดีย์ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นเอนกประการ เมื่อได้เสด็จกลับเชียงใหม่อย่างถาวรในปี พ.ศ.2457 การบูรณะวัดต่างๆ สร้างตึกในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ทรงเป็นเจ้าของตลาดวโรรสแหล่งซื้อของฝากมากกว่า 100 ปี ส่งเสริมการศึกษาศิลปวรรณกรรม การดนตรีนาฏศิลป์และการละคร ตลอดจนเรื่องการเกษตร การทอผ้า ตลอดจนโปรดฯ ให้ผู้รู้เรียบเรียง "พงศาวดารเชียงใหม่" ต่อจาก "พงศาวดารโยนก" ของพระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค) และมีน้อยคนที่รู้ว่า พระราชชายาฯ โปรดให้ปลูก "ลำไย" ต้นแรกที่บ้านน้ำโท้ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงอยู่เบื้องหลัง "รักษาแผลใจ" แก่เจ้าน้อยศุขเกษม (แฟน "มะเมียะ") โดยยินยอมให้เจ้าหญิงบัวชุม แต่งงานกับเจ้าน้อยศุขเกษม ที่กรุงเทพฯ มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจตลอดเล่ม บางเรื่องก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก อย่างเรื่องการกู้เงินมาซื้อตลาดวโรรสพระราชชายาฯ เรื่องเจ้าแก้วนวรัฐเขียนหนังสือไม่ได้ ฯลฯ เกือบจะตั้ง "มหาวิทยาลัยดารารัศมี" ที่แม่ริมก่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ถ้วยแก้วด้วยซ้ำ อ่านหนังสือเล่มนี่จบ ท่านจะสามารถเที่ยวเมืองเชียงใหม่ อย่างรู้จริงและสนุกด้วย


สารบัญ : เจ้าดารารัศมี พระศรีมั่งเมืองเชียงใหม่ (สารคดีชุดบุคคลสำคัญล้านนา)

  • พบอาจารย์ไกรศรีฯ หน้ากู่เจ้าดารารัศมี
  • ดินแดนล้านนา
  • สายปฐมวงศ์ราชวงศ์เชียงใหม่
  • ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับสยาม
  • ล้านนากับอิทธิพลอังกฤษ
  • จากล้านนามาเป็นมณฑลพายัพ
  • พระธิดาพระเจ้าเชียงใหม่
  • แม่เจ้าทิพเกสรทรงเลือกคู่ครอง
  • เจ้าดารารัศมีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
  • โสกันต์เจ้าดารารัศมี
  • ถวายตัวรัชราชการฝ่ายใน
  • ชีวิตเจ้าดารารัศมีในวังหลวง
  • ตำหนักเจ้าดารารัศมีในวังหลวง
  • เจ้าจอมมารดาดารารัศมี
  • พระบิดาถึงแก่พิราลัย
  • ลำไยต้นแรกของประเทศทไทย
  • เจ้าดารารัศมีประชวรพระโรคปอด
  • โปรดเกล้าฯ ให้ทรงออกรับแขกเมือง (เจ้าหญิงแสนหวี)

เนื้อหาปกหลัง : เจ้าดารารัศมี พระศรีมั่งเมืองเชียงใหม่ (สารคดีชุดบุคคลสำคัญล้านนา)

ในบรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือ "พระราชชายา เจ้าดารารัศมี" นับเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักหรือคุ้นเคยยิ่งกว่า "เจ้า" อื่นๆ ท่านที่เดินทางมาเยือนเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ "เจ้าดารารัศมี" อย่างไม่น่าเชื่อ! ตั้งแต่วัดพระธาตุดอยสุเทพ น้ำตกห้วยแก้ว วัดพระธาตุจอมทอง ดอยอินทนนท์ วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ วัดแสนฝาง วัดเจดีย์หลวง วังเจดีย์กิ่ว (สถานกงสุลอเมริกา) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ ฯลฯ เจ้าดารารัศมีทรงเป็นเจ้าของ "ตลาดวโรรส" แหล่งซื้อของฝากเชียงใหม่มากกว่า 100 ปี และที่สำคัญเกือบจะตั้ง "มหาวิทยาลัยดารารัศมี" ที่แม่ริมก่อน "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ที่ถนนห้วยแก้วด้วยซ้ำ อ่านหนังสือเล่มนี้จบ ท่านสามารถเที่ยวเชียงใหม่อย่างคนรู้จริงและสนุกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม : เจ้าดารารัศมี พระศรีมั่งเมืองเชียงใหม่ (สารคดีชุดบุคคลสำคัญล้านนา)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เจ้าดารารัศมี พระศรีมั่งเมืองเชียงใหม่ (สารคดีชุดบุคคลสำคัญล้านนา) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว