วิศวกรรมไมโครเวฟ

ไมโครเวฟ เป็นชื่อเรียกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง 1-40 GHz

Tags : ระบบสื่อสารไมโครเวฟ ไมโครเวฟ วิศวกรรม การออกแบบวงจร คลื่นความถี่

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

560.00 บาท

532.00 บาท

"คุณประหยัดไป 28.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 21 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : วิศวกรรมไมโครเวฟ

วิศวกรรมไมโครเวฟ

ไมโครเวฟ เป็นชื่อเรียกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง 1-40 GHz ซึ่่งจัดว่าเป็นความถี่ที่สูงมาก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา เทคโนโลยีด้านไมโครเวฟได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์มากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในระบบสื่อสารโทรคมนาคมไมโครเวฟจัดว่าเป็นคลื่นวิทยุที่มีความสำคัญสูงสุดในปัจจุบัน ในบทนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการสื่อสาร ลักษณะเฉพาะและประโยชน์ของไมโครเวฟ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้านไมโครเวฟจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และส่วนประกอบหลักๆ ของระบบไมโครเวฟที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน


คำนำ : วิศวกรรมไมโครเวฟ

หนังสือวิศวกรรมไมโครเวฟเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการสอนที่ใช้ระหว่างผู้เขียนเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับย โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนให้ละเอียด และอ่านเข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในขณะเดียวกันให้เหมาะสำหรับนายช่างหรือวิศวกรที่ทำงานทางด้านไมโครเวฟที่จะใช้อ่านประกอบทบทวนความรู้ในส่วนที่สำคัญ

ไมโครเวฟเป็นคลื่นวิทยุที่มีใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากระบบไมโครเวฟบนภาคพื้นดินที่ส่งสัญญษณโทรคมนาคม ระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบเรดาร์เป็นต้น นอกจากนั้นในระบบรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียมโดยตรง ระบบกระจายคลื่นโทรทัศน์แบบเป็นสมาชิก และที่สำคัญก็คือระบบโทรศัพท์แบบเซลูลาร์เองก็จะใช้คลื่นไมโครเวฟเช่นเดียวกันดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้คลื่นไมโครเวฟจะแพร่หลายยิ่งขึ้น และวิศวกรรมไมโครเวฟจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามไปด้วย


สารบัญ : วิศวกรรมไมโครเวฟ

  • การวิเคราะห์คุณสมบัติของสายนำสัญญาณโดยใช้ทฤษฎีวงจร
  • ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
  • การวิเคราะห์คุณสมบัติของท่อนำคลื่นและสายโคแอกเซียลโดยใช้ทฤษฎี
  • ทฤษฎีวงจรในระบบท่อนำคลื่น
  • ชิ้นส่วนวงจรท่อนำคลื่นแบบแพสซิฟ
  • วงจรเรโซแนนซ์และวงจรฟิลเตอร์

เนื้อหาปกหลัง : วิศวกรรมไมโครเวฟ

ไมโครเวฟเป็นคลื่นความถี่ที่มีใช้งานอย่างกว้างขวางในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเรดาร์ดังจะเห็นได้จากระบบไมโครเวฟบนภาคพื้นดิน และระบบสื่อสารดาวเทียม เป็นต้น

หนังสือ "วิศวกรรมไมโครเวฟ" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับระยะไมโครเวฟตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับใช้งานจริง โดยกล่าวถึงพื้นฐานของการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟไปตามท่อนำคลื่นและไปตามบรรยากาศ ส่วนประกอบต่างๆ ระบบและการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ เหล่านั้นการออกแบบวงจรไมโครเวฟ และการออกแบบระบบไมโครเวฟในการใช้จริง

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนแล้ว ยังเหมาะสำหรับวิศวกรและนายช่างที่ปฏิบัติงานด้านไมโครเวฟและการสื่อสารด้วยความถี่วิทยุทั้งหลายข้อมูลเพิ่มเติม : วิศวกรรมไมโครเวฟ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไมโครเวฟ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : วิศวกรรมไมโครเวฟ