กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชนกันระหว่างโมเลกุลของสารเคมีอินทรีย์ที่เป็นสารตั้งต้น

Tags : ปฏิกิริยาเคมี เคมีอินทรีย์ พื้นฐานปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

290.00 บาท

275.50 บาท

"คุณประหยัดไป 14.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ คือ ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชนกันระหว่างโมเลกุลของสารเคมีอินทรีย์ที่เป็นสารตั้งต้น (Substrate) กับโมเลกุลของตัวเข้าปฏิกิริยา (Reagent) และเกิดการแตกหัีกของพันธะเก่าและมีการสร้างพันธะใหม่ขึ้น ทำให้ได้โมเลกุลขอลผลิตภัณฑ์ขึ้นมา โดยขั้นตอนของการดำเนินไปในปฏิกิริยาที่ต้องผ่านสภาวะแทรนซิซัน (Transition state) หรือสองอย่าง แสดงให้เห็นได้ด้วยสมการ


คำนำ : กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

ตำรากลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเล่มนี้ ได้เขียนขึ้นให้มีเนื้อหาครอบคลุมสาระสำคัญของกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานในวิชาเคมรอินทรีย์ ซึ่งนักศึกษาควรจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ ก่อนที่จะศึกษาถึงกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ในระดับสูง

ผู้เขียนได้พยายามเขียนรายละเอียดของกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ และอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เิกิดประโยชน์มากที่สุดต่อผู้อ่าน สำหรับคำศัพท์ทางเคมีบางคำที่พบบ่อยได้สะกดด้วยอักษรภาษาไทย แต่บางคำที่เป็นศัพท์เฉพาะและไม่พบบ่อย รวมทั้งชื่อสารเคมีต่าง ๆ ยังคงไว้เป็นภาษาอังกฤษตามเดิม เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านที่จะให้สอดคล้องกับสมการของปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งนี้หวังอย่างยิงที่จะให้หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป หากมีข้อเสนอแนะประการใดผู้เขียนยินดีรับคำแนะนำ และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

ความดีอันพึงมีจากหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขอมอบแด่คุณแม่ คุณพ่อ พี่ชาย และทุกคนในครอบครัว ที่เป็นแรงใจให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์

สำเนียงอภิสันติยาคม

มิถุยายน 2559


สารบัญ : กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

  • ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
  • การจำแนกประเภทของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ฃ
  • ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ที่คาร์บอนอิ่มตัว
  • ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยอิเล็กโทรไฟล์และนิวคลีโอไฟล์ในสารประกอบแอโรแมติก
  • ปฏิกิริยาการเติม
  • ปฏิกิริยาการรวมตัวด้วยนิวคลีโอไฟล์ในการประกอบที่มีหมู่คาร์บอนิว
  • ปฏิกิริยาการขจัด
  • ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่

   


เนื้อหาปกหลัง : กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น เป็นพื้นฐานของการศึกษาปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ในระดับทั้วไปและระดับสูง หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนและครอบคุมพื้นฐานทั้งหมดที่ต้องเรียนรู้ มีตัวอย่างประกอบมากมายพร้อมคำอธิบายที่ละเอียดเข้าใจง่าย สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ดังนี้

 • ปัจจัยสำคัญของการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • การแตกพันธะในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์
 • อินเตอร์มีเดียตประเภทต่าง ๆ
 • สาวะแทรนซิซัน
 • แผนภาพของพลังงานในการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีแยยขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน
 • ขั้นกำหนดอัตรา
 • ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิปฏิกิริยา
 • ตัวเข้าทำปฏิกิริยา ได้แก่ นิวคลีโอไฟล์ และ อิเล็กโทรไฟล์
 • กลไกและสัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์
 • การจำแนกและกลไกลการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ปฏิกิริยาแทนที่ ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิริยาการรวมตัว ปฏิกิริยาการขจัด และปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ่งในแต่ละหัวข้อ เช่น ความเหมือนและแตกต่างกันของสภาวะแทรนซิซันกับอินเตอร์มีเดียตและข้อสรุปเปรียบเทียบลักษณะของปฏิกิริยาแบบ Sn1 และ Sn2 เป็นต้น

 ข้อมูลเพิ่มเติม : กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว