พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย (ชุดหน้าที่พลเมือง)

การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฏระเบียบ หน้าที่ ในชีวิตประจำวัน

Tags : หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง กฎหมาย การเมืองการปกครอง

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

69.00 บาท

58.65 บาท

"คุณประหยัดไป 10.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย (ชุดหน้าที่พลเมือง)

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย (ชุดหน้าที่พลเมือง)

หนังสือชุด หน้าที่พลเมือง ว่าด้วยเรื่อง "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกเนื้อหาออกจากสาระการเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และมีพัฒนาการ ในเรื่องความเป็นไทย ความรักในชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์ รู้หน้าที่ของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในสังคม รู้จักปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาอันจะนำไปสู่การเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและของประเทศชาติสืบต่อไป


สารบัญ : พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย (ชุดหน้าที่พลเมือง)

  • กฏระเบียบในวิถีประชาธิปไตย
  • การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย
  • พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
  • สิทธิมนุษยชน


ข้อมูลเพิ่มเติม : พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย (ชุดหน้าที่พลเมือง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย (ชุดหน้าที่พลเมือง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว