กฏหมายในชีวิตประจำวัน (ชุดหน้าที่พลเมือง)

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

90.00 บาท

76.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กฏหมายในชีวิตประจำวัน (ชุดหน้าที่พลเมือง)

กฏหมายในชีวิตประจำวัน (ชุดหน้าที่พลเมือง)

หนังสือชุด หน้าที่พลเมือง ว่าด้วยเรื่อง "กฏหมายในชีวิตประจำวัน" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกเนื้อหาออกจากสาระการเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และมีพัฒนาการ ในเรื่องความเป็นไทย ความรักในชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์ รู้หน้าที่ของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในสังคม รู้จักปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาอันจะนำไปสู่การเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและของประเทศชาติสืบต่อไป


สารบัญ : กฏหมายในชีวิตประจำวัน (ชุดหน้าที่พลเมือง)

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมาย
  • กฏหมายเกี่ยวกับตนเอง
  • กฏหมายเกี่ยวกับครอบครัว
  • กฏหมายเกี่ยวกับชุมชนและประเทศ
  • กฏหมายอื่นที่สำคัญ
  • กฏหมายระหว่างประเทศที่ควรรู้

   ข้อมูลเพิ่มเติม : กฏหมายในชีวิตประจำวัน (ชุดหน้าที่พลเมือง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กฏหมายในชีวิตประจำวัน (ชุดหน้าที่พลเมือง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว