การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม

ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์โลกอย่างมืออาชีพ

Tags : โลจิสติกส์ Logistics บริหาร อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ซัพพลายเชน

จำนวน :

1

199.00 บาท

189.05 บาท

"คุณประหยัดไป 9.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม

การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม

เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนแบ่งออกเป็น 8 บท ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น ได้แก่ หลักการพื้นฐานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดหา การจัดการวัสดุและบรรจุภัณฑ์ การขนถ่ายลำเลียงและการผลิต การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดการศูนย์กระจายสินค้าและการส่งมอบ การขนส่งและอุปกรณ์การขนส่ง ระบบสารสนเทศและโลจิสติกส์โลก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิช่การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น รวมทั้งมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักจัดการโซ่อุปทานที่มีคุณภาพในอนาคต


สารบัญ : การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม

  • หลักการพื้นฐานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การจัดซื้อจัดหา
  • การจัดการวัสดุและบรรจุภัณฑ์
  • การขนถ่ายลำเลียงและการผลิต
  • การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
  • การจัดการศูนย์กระจายสินค้าและการส่งมอบ

เนื้อหาปกหลัง : การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม

เนื้อหาละเอียดครอบคลุมครบถ้วนด้านการจัดการโลจิสติกส์ซัพพลายเชน ประกอบด้วย หลักการพื้นฐานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดหา การจัดการวัสดุและบรรจุภัณฑ์ การขนถ่ายลำเลียงและการผลิต การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดการศูนย์กระจายสินค้าและการส่งมอบ การขนส่งและอุปกรณ์ขนส่ง ระบบสารสนเทศและโลจิสติกส์โลก เหมาะสำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนและเป็นคู่มือสอบภาคปฏิบัติอย่างมืออาชีพได้เป็นอย่างดี


ข้อมูลเพิ่มเติม : การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว