ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ความอาญา

ในบรรดากฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็เป็นส่วนหนึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีการแก้ไขเพิ่มเติม ในปี พ.ศ.2558

Tags : ประมวลกฎหมาย กฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่ง-อาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

180.00 บาท

153.00 บาท

"คุณประหยัดไป 27.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ความอาญา

สภาพสังคมไทยปัจจุบันกำลังพัมนาตามกระแสสังคมโลก โดยก้าวเข้าสู่เทคดนดลยีและข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องต่อความทันสมัยดังกล่าวจึงมีความจำเป็น การที่สภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองถูกเปลี่ยนแปลงตาม โดยการที่รัฐสภาตรากฎหมายใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่าขึ้นใช้บังคับเพื่อความทันสมัยและสอดคล้องต่อวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลง เช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน ตลอดจนผู้ศึกษากฎหมาย การติดตามอย่างใกล้ชิดรวดเร็ว พร้อมเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมาย ด้วยความฉับไว คือความจำเป็นซึ่งนักกฎหมาย และผู้ศึกษาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ความอาญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ความอาญา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว