วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)

มุมมองเชิงมิติทางทรัพยากรศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของเสียและมลพิษ และทรัพยากรสังคม

Tags : นิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

280.00 บาท

238.00 บาท

"คุณประหยัดไป 42.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)

เอกสารทางวิชาการ "วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม" ผู้เรียบเรียงได้ปรับปรุงให้มีเนื้อหาสาระครบถ้วนมากขึ้น ลุ่มลึกมากขึ้นมุ่งเน้นให้มีเนื้อหาสาระคำนิยามและความหมายสิ่งแวดล้อม โดยให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมในสภาวะเคลื่อนที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต้องจัดการสิ่งแวดล้อมในสภาวะเคลื่อนที่มากกว่าสภาวะนิ่ง ผลพวงดังกล่าวนี้ไปเสริมกับบทที่ 2 เรื่องวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิทยาศาสตร์ เป็นแก่นแท้ของเอกสารเล่มนี้ ต้องการให้รู้เรียนสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงระบบเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ของแต่ละสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นหน้าที่ของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมทึ่ต้องควบคุมความปกติของกระบวนการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แต่ก็ให้สัมพันธ์กับบทที่ 3 เรื่องนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม บทนี้ก็เช่นกัน จะเน้นกระบวนการนิเวศวิทยา อันเป็นกระบวนการที่สามารถชี้ปัญหาของระบบสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุจากกระบวนการวิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล้อม บทที่ 4 เรื่องวิทยาการอนุรักษ์ ได้ปรับปรุงให้สามารถประยุกต์กับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสภาวะเคลื่อนที่มากขึ้น ส่วนบทที่ 5 เรื่องกระบวนการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล้อม และกระบวนการนิเวศ เพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของเอกสารฉบับนี้ยิ่งขึ้น


สารบัญ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)

  • ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และกระบวนการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
  • พื้นฐานนิเวศวิทยาและการสร้างแบบจำลองระบบสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการอนุรักษ์
  • กระบวนการและหลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ทรัพยากรศาสตร์
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • มลพิษสิ่งแวดล้อม
  • มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาปกหลัง : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยความเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานไปสู่กระบวนการสิ่งแวดล้อม และกระบวนการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยอาศัยพื้นฐานทางนิเวศวิทยาเป็นหลักนำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสร้างความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทั้งในสภาวะนิ่งและสภาวะเคลื่อนที่ ให้เห็นมุมมองเชิงมิติทางทรัพยากรศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของเสียและมลพิษ และทรัพยากรสังคม ยิ่งไปกว่านี้ยังมีเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์การจัดการที่จะให้มุมมองและวิสัยทัศน์ของการจัดการ หลักการ กลไก และการสร้างนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว