หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ทฤษฎีและองค์ความรู้อันเป็นรากฐานของวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม

Tags : หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม โทรคมนาคม สื่อการเรียนการสอนวิศวกรรมโทรคมนาคม

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

550.00 บาท

467.50 บาท

"คุณประหยัดไป 82.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

หนังสือ หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชา 2102422 Priniples of Telecommunications สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 14 บทครอบคลุมหลักการที่เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมโทรคมนาคม บทแรกเกริ่นนำถึงความเป็นมาของระบบสื่อสารโทรคมนาคม บทที่ 2 อธิบายถึงมาตรฐานสถาปัตยกรรมโครงข่าย บทที่ 3 กล่าวถึงตัวกลางสื่อสัญญาณชนิดต่างๆ เช่น สายตีเกลียวคู่ สายโคแอกซ์ ระบบสื่อสารไมโครเวฟภาคพื้นดิน ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม บทที่ 4 นำเสนอเส้นใยแก้วนำแสง บทที่ 5 อธิบายถึงหลักการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ บทที่ 6 บรรยายถึงกลไกการทำงานของโพรโทคอลในชั้นเชื่อมโยงข้อมูล เช่น การจัดเฟรม การตรวจหาความผิดพลาดการควบคุมโฟลว์


สารบัญ : หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

  • บทนำระบบสื่อสารโทรคมนาคม
  • มาตรฐานสถาปัตยกรรมโครงข่าย
  • ตัวกลางสื่อสัญญาณ
  • เส้นใยแก้วนำแสง
  • ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์
  • ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล
  • รหัสแก้ไขความผิดพลาด
  • การควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง

เนื้อหาปกหลัง : หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม หนังสือหลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม เล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีและองค์ความรู้อันเป็นรากฐานของวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ครอบคลุมตั้งแต่สื่อสัญญาณชนิดต่างๆ หลักการทำงานของสวิตช์ การออกแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ การสื่อสารดาวเทียม โพรโทคอลการสื่อสาร ไปจนถึงทฤษฎีระบบคิว และทฤษฎีรหัสช่องสัญญาณ จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาและนายช่างที่สนใจงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว