ค.เตรียมสอบ กทม.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัต

ค.เตรียมสอบ กทม.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ

สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร

ตราของกรุงเทพมหานคร เป้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้าตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ในปี พ.ศ.2516 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (สมัยเมื่อยังเป็นจังหวัดพระนครนั้นใช้ตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป้นตราประจำจังหวัด)

- ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ ไทรย้อยใบแหลม(Ficus benjamina)

-คำขวัญของกรุงเทพมหานคร คือ " กรุงเทพฯดุจเมืองสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหวลงของประเทศไทย " หลักกรุงเทพมหานครสรุปยอดคะแนน โหวตคำขวัญกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

290.00 บาท

246.50 บาท

"คุณประหยัดไป 43.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ค.เตรียมสอบ กทม.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัต

ค.เตรียมสอบ กทม.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ

สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร

ตราของกรุงเทพมหานคร เป้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้าตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ในปี พ.ศ.2516 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (สมัยเมื่อยังเป็นจังหวัดพระนครนั้นใช้ตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป้นตราประจำจังหวัด)

- ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ ไทรย้อยใบแหลม(Ficus benjamina)

-คำขวัญของกรุงเทพมหานคร คือ " กรุงเทพฯดุจเมืองสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหวลงของประเทศไทย " หลักกรุงเทพมหานครสรุปยอดคะแนน โหวตคำขวัญกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555


สารบัญ : ค.เตรียมสอบ กทม.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัต

  • ประวัติสัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร
  • การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
  • ตัวอย่างแนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
  • การบริหารงบประมาณ การเงินละบัญชีและพัสดุเบื้องต้น
  • การบริหารงานประชุม
  • การบริหารอาคารสถานที่
  • การจัดระบบงาน
  • การจัดทำรายงาน ติดตามงานสรุปรายงาน
  • แนวข้อสอบ หลักบัญชี
  • งานสารสนเทศ


รีวิวโดยนักเขียน : ค.เตรียมสอบ กทม.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัต

คู่มือสอบ/คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรยมความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนำความรู้ความสารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมและเรียบเรียงคู่มือเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ขอบข่ายเนื้่อหาสาระของหลักสูครการสอบ ความรู้เนื้อหาสาระมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาขอบข่ายของหลักสูตรสอบ การจัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป้นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ มาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ และได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตรการสอบต่างๆ

อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะข้อมูลเพิ่มเติม : ค.เตรียมสอบ กทม.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ค.เตรียมสอบ กทม.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัต ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ค.เตรียมสอบ กทม.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัต