คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ (ฉบับปรับปรุง 2559)

สามารถสอบเขัาเรียนต่อโรงเรียนการไปรษณีย์ได้ดั่งใจ

Tags : คู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด แนวข้อสอบ สอบเข้าไปรษณีย์

จำนวน :

1

155.00 บาท

131.75 บาท

"คุณประหยัดไป 23.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ (ฉบับปรับปรุง 2559)

คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ (ฉบับปรับปรุง 2559) เล่มนี้ประกอบด้วย ระเบียบการทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ทัศนคติหรือเจตคติ สาระสำคัญ พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2477 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2483 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. 2546 กฏกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณียากร และค่าธรรมเนียมอื่นตามพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2547

คณะผู้เขียนได้รวบรวมวิชาต่างๆ ที่ต้องใช้สอบตามระเบียบการเข้าเรียนในโรงเรียนการไปรษณีย์ ซึ่งผู้สอบต้องใช้สอบมาเรียงลำดับตามระเบียบการสมัครสอบเข้าเรียนแล้วสรุปเนื้อหาให้สั้นกระชับ เข้าใจง่าย ประหยัดเวลาสำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ นอกจากสรุปสาระสำคัญวิชาที่ต้องสอบแล้ว ยังมีแนวข้อสอบทุกเรื่องทุกวิชาให้ได้ฝึกฝนและทบทวนให้แม่นในเนื้อหาวิชาการเพื่อเตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

 


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ (ฉบับปรับปรุง 2559)

  • ระเบียบการทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาคอมพิวเตอร์
  • ทัศนคติหรือเจตคติ

   ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ (ฉบับปรับปรุง 2559)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ (ฉบับปรับปรุง 2559) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ (ฉบับปรับปรุง 2559)