คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-2-3 (ฉบับปรับปรุง)

สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจในระดับที่สูงขึ้น

Tags : คู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ประถม สอบเก็บคะแนน สอบประจำภาค

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

155.00 บาท

147.25 บาท

"คุณประหยัดไป 7.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-2-3 (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-2-3 (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 1-2-3 (ฉบับปรับปรุงใหม่) เล่มนี้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระและมาตราฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 ถึงสาระที่ 8 ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข สามารถก้าวทันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ให้มีทักษะกระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ หนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ มีการสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละชั้นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตราฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ในท้ายหน่วยของแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีแบบทดสอบซึ่งได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมา ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และปลูกฝังให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียน มีจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-2-3 (ฉบับปรับปรุง)

  • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  • พืชรอบตัวเรา
  • สัตว์รอบตัวเรา
  • ตัวเรา
  • ของเล่นและของใช้
  • แรงและการเคลื่อนที่
  • ดิน
  • ชีวิตพืช
  • ชีวิตสัตว์
  • ตัวเรา
  • วัสดุรอบตัวเรา
  • แรงในธรรมชาติ
  • พลังงาน
  • ดิน


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-2-3 (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-2-3 (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว