การสื่อสารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ ด้วยหวังว่า จะเป็นเเนวทางหนึ่งในการสรรค์สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์การ

Tags : การสื่อสารในองค์กร การสื่อสาร

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

370.00 บาท

351.50 บาท

"คุณประหยัดไป 18.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การสื่อสารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

การสื่อสารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

ความสำเร็จขององค์กรการเกิดขึ้นเพราะการร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายทุกเเผนก ฉะนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงป็นเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ การสื่อสารภายในองค์การ หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ ด้วยหวังว่า จะเป็นเเนวทางหนึ่งในการสรรค์สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์การ เนื้อหาประกอบด้วย 10 บท ได้เเก่ บทนำ การสื่อสาร เเละหน้าที่ของการสื่อสาร โครงสร้างการสื่อสาร ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์เเนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ การกล่อมเกลา สมาชิกขององค์การ การจัดการความขัดเเย้ง ความหลากหลายภายในองค์การ เทคโนโลยีการสื่อสารภายในองค์กร

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การสื่อสารจึงเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้นหาได้เกิดขึ้นโดยง่าย ทั้งนี้เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะมีทั้งการรับรู้ โต้ตอบ เเละถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความคิด อารมณ์ เเละความรู้สึก ตามทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ เเละความสนใจ ทั้งของผู้ส่งสารเเละผู้รับสาร โดยมีผู้รับสารเป็นผู้ตีความเเละกำหนดความหมายของสารที่ได้รับ ผู้ส่งสารจึงต้องระมัดระวังในการนำเสนอสารให้เหมาะกับผู้รับสาร เพื่อมิให้เกิดการตีความผิดพลาด (กริช สืบสนธิ์, 2538)


คำนำ : การสื่อสารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

ความสำเร็จขององค์กรการเกิดขึ้นเพราะการร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายทุกเเผนก ฉะนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงป็นเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ การสื่อสารภายในองค์การ หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ ด้วยหวังว่า จะเป็นเเนวทางหนึ่งในการสรรค์สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์การ เนื้อหาประกอบด้วย 10 บท ได้เเก่ บทนำ การสื่อสาร เเละหน้าที่ของการสื่อสาร โครงสร้างการสื่อสาร ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์เเนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ การกล่อมเกลา สมาชิกขององค์การ การจัดการความขัดเเย้ง ความหลากหลายภายในองค์การ เเทคโนโลยีการสื่อสารภายในองค์กร

เจษฎา นกน้อย

เมษายน 2559


สารบัญ : การสื่อสารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

  • บทนำ
  • การสื่อสารเเละหน้าที่ของการสื่อสาร
  • โครงสร้างการสื่อสาร
  • ทฤาฎีมนุษย์สัมพันธ์
  • เเนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • วัมนธรรมองค์การ
  • การกล่อมเกลาสมาชิกขององค์การ
  • การจัดการความขัดเเย้ง
  • ความหลากหลายภายในองค์การ
  • เทคโนโลยีการสื่อสารภายในองค์การ

เนื้อหาปกหลัง : การสื่อสารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

การสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อความสำเร็จขององค์การ หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารองค์การเเละหวังว่าจะเป็นเเนวทางหนึ่งในการสรรค์สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในองค์การ โดยเนื้อหาประกอบด้วย 10 บท  ได้เเก่ บทนำ การสื่อสาร เเละหน้าที่ของการสื่อสาร โครงสร้างการสื่อสาร ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ เเนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ การกล่อมเกลาสมาชิกขององค์การ การจัดการความขัดเเย้ง ความหลากหลายภายในองค์กร เเละเทคโนโลยีการสื่อสารภายในองค์การ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้บริหารองค์การในยุคโลกาภิวัฒน์ข้อมูลเพิ่มเติม : การสื่อสารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว