สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

เน้นองค์ความรู้ตามตำราเรียนหลักสูตรกระทรวงศักษาธิการ

Tags : สังคมศึกษา สังคมประถม เสริมทักษะ แบบฝึกหัด

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

395.00 บาท

335.75 บาท

"คุณประหยัดไป 59.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

การปลูกฝังการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัย นับเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่านต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากพื้นฐานในวิชานั้นๆ เป็นไปด้วยความเข้าใจ และสนุกสนานที่จะเรียนรู้เด็กๆ ก็จะรักและให้ความสนใจรวมถึงเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนั้นคือพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนที่ลึกซึ้ง เข้มข้นขึ้น วิธีที่จะช่วยให้เด็กๆ รัก และใส่ใจกับการศึกษาที่ถูกต้อง คือการทำให้เขาแตกฉานในเนื้อหา เข้าใจแก่นแท้ หลักคิด และมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งผู้ปกครองอาจเลือกวิธีการเรียนพิเศษเพิ่มเติม หรือเลือกหาหนังสือเสริมความรู้ และแบบฝึกที่ตรงตามความต้องการของเด็กมาเพิ่ม เป็นการเตรียมพื้นฐานให้แน่น ตรงจุดประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาสังคมนั้น เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจริงๆ จะมีอยู่เพียง 5 สาระ คือ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรท หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

ซึ่งในทุกปีการศึกษา ในแต่ละช่วงนั้น จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาระหลักนี้เสมอ แต่จะมีความยากและลึกซึ้งของเนื้อหาตามชั้นปี หากผู้ปกครองเข้าใจหลักของสาระแกนกลางในวิชาสังคมศึกษาแล้ว ก็จะเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดของเนื้อหาเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และควรชี้ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาสังคมศึกษา เพราะหากคะแนนวิชาสังคมศึกษาดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกวิชาก็จะสูงขึ้นด้วย


สารบัญ : สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

  สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

  • สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1 พระพุทธศาสนา
  • สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1 ประวัติศาสตร์
  • สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1 หน้าที่พลเมืองฯ
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 1
  • สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 2 พระพุทธศาสนา
  • สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 2 ประวัติศาสตร์
  • สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 2 หน้าที่พลเมืองฯ
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 2
  • สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 3 พระพุทธศาสนา
  • สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 3 ประวัติศาสตร์
  • สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 3 หน้าที่พลเมืองฯ
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 3

   


เนื้อหาปกหลัง : สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

กิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะวิชา "สังคมศึกษา" ตรงตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระคือ

 • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
 • สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
 • สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

ที่เน้นองค์ความรู้ตามตำราเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเสริมด้วยกิจกรรมและแบบฝึกหลากหลาย เติมพื้นฐานและทักษะทางสังคมศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว