คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดเทคนิคกา

ลักษณะคำของไทยแท้ คำยืมภาษาบาลี

Tags : ภาษาไทย คำยืมภาษาต่างประเทศ ภาษา

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

63.00 บาท

59.85 บาท

"คุณประหยัดไป 3.15 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดเทคนิคกา

คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

คำใช้กันอยู่ในภาษาไทยทุกวันนี้ มีทั้งคำไทยแท้ (คำที่คนไทยหลายๆถิ่นใช้ร่วมกัน โดยอาจจะเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ แต่มีหลักที่จะชี้ได้ว่าเป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน) และคำที่มาจากภาษาอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกภาษาเช่นกัน ตราบใดที่มีการติดต่อสื่อสารกับชนชาติที่พูดภาษานั้นๆ คำยืมภาษาต่างประเทศไทยนำมาใช้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

๑ คำยืมภาษาต่างประเทศที่ไทยเราจำเป็นต้องใช้  หากเป็นคำภาษาต่างประเทศที่ไม่มีคำใช้ในภาษาไทยมาก่อน เราก็จำเป็นที่จะต้องใช้คำภาษาของเขาเลย อาทิ ซาลาเปา  ซีอิ๊ว เปาะเปี๊ยะ (ภาษาจีน) บาร์บีคิว (ภาษาอังกฤษ)

๒. คำยืมภาษาต่างประเทศที่ไม่จำเป็นต้องใช้  หากเป็นคำภาษาต่างประเทศที่ไทยมีคำใช้อยู่แล้วอาจแปลเป็นไทยหรือมีคำบัญญัติศัพท์ใช้อยู่แล้วก็ควรใช้คำภาษาไทย อาทิ โชว์ (แสดง) ไอเดีย (ความคิด) คอมเฟิร์ม (ยืนยัน) สต๊าร์ต (เริ่ม) เป็นต้น

หนังสือคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเล่มนี้ ประกอบไปด้วย

 • ลักษณะของคำไทยแท้
 • คำยืมภาษาบาลี
 • คำยืมภาษาสันสกฤต
 • คำยืมภาษาเขมร
 • คำยืมภาษาอังกฤษ
 • คำยืมภาษาจีน
 • คำยืมภาษาชวา-มลายู
 • แบบทดสอบคำยืมภาษาต่งประเทศในภาษาไทย

สารบัญ : คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดเทคนิคกา

  คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

  • ลักษณะของคำไทยแท้
  • คำยืมภาษาบาลี
  • คำยืมภาษาสันสกฤต
  • คำยืมภาษาเขมร
  • คำยืมภาษาอังกฤษ
  • คำยืมภาษาจีน
  • คำยืมภาษาชวา-มลายู
  • แบบทดสอบคำยืมภาษาต่งประเทศในภาษาไทย

เนื้อหาปกหลัง : คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดเทคนิคกา

คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

 • พยางค์และคำ
 • รูปลักษณ์ของคำไทย
 • ไตรยางศ์และการผันอักษร
 • คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 • กลุ่มคำ (วลี) และประโยค
 • การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
 • ลักษณะคำประพันธ์
 • การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย
 • อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร


รีวิวโดยบุ๊คเมท : คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดเทคนิคกา

 รีวิวโดยนักเขียน : คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดเทคนิคกา

คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในกลุ่ม สาระภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและเข้าใจลักษณะของภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สื่อความคิด ความรู้และจินตนาการได้ตามศักยภาพ รู้จักที่จะวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผลและรักการอ่าน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมภาษา ความเป้นชาติ ความเป้นคนดีของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถนำความรู้ ความคิดที่ได้จากการเรียนรู้นั้นไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาค่านิยมและคุณสมบัติที่พึึงประสงค์ของสังคมไทยต่อไป

เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการเรียน จึงได้จัดทำหนังสือ เทคนิคการเรียนภาษาไทย : คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู็เรียนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องลักษณะของคำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศที่มีใช้อยู่ในภาษาไทย อาทิ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาชวา-มลายู ได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง เพราะผู้เขียนได้ทำการสรุปลักษณะเฉพาะของแต่ละภาษา แล้วมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการทบทวนความเข้าใจพร้อมทั้งมีเฉลยแยกเล่มไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเองข้อมูลเพิ่มเติม : คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดเทคนิคกา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชุดเทคนิคกา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว