ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Tags : ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ ไวยากรณ์อังกฤษ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

240.00 บาท

228.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ้มต้น (English Grammar for Beginners) เล่มนี้ มีเนื้อหาในขอบเขตของการสร้างประโยคภาษาอังกฤษดังนี้ วลี (Phrase) อนุประโยค (Clausr ) ประโยค (Sentence) กาลกริยา (Tense) วาจก  (Voice) และ ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) แค่ละบทจะประกอบด้วยแบบฝึกหัดท้าบบท (Englissh Activities) หนังสือเล่มนี้ได้จัดหมวดหมู่เนื้องหาให้ง่ายต่อความเข้าใจมีการยกตัวอย่างที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ผู้อ่านประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป


คำนำ : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

เมื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ติดต่อกันในโลกที่ไร้พรมแดน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความสามารถทางภาษาของคนไทย และพยายามที่ปรับปรุงให้มีการเรียนการสอนทีี่่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งด้่านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ไวยากรณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ้มต้น เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้มีเนื้อหาในขอบเขตของการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายแบ่งออกเป็น 6 บท ครอบคลุมเนื้อหาสาระดังนี้  บทที่ 1 วลี (Phrase) บทที่ 2 อนุประโยค (Clausr ) บทที่ 3 ประโยค (Sentence) บทที่ 4 กาลกริยา (Tense) บทที่ 5 วาจก  (Voice) และ บทที่ 6 ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence)แค่ละบทจะประกอบด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท ช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนและประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม

หนังสือเล่มนี้จัดหมวดหมู่เนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจ มีการยกตัวอย่างที่มักใช้ในชีวิตประจำวันขึ้นมาเปรียบเทียบ เพื่อให้จดจำได้ง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ผู้อ่านจะเข้าใจเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเล่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น ถ้ามีความรู้พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเรื่อง หน้าที่ วิธีการใช้ การวางตำแหน่งของคำแต่ละชนิด ได้แก่ คำนาม (Noun) คำคุณศัพท์ (Adjective) คำสรรพนาม (Pronoun) คำกริยา (Verb) คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) คำสันธาน (Conjunction) คำบุพบท (Preposition) และคำอุุทาน (Interjection) หรือที่เรียกว่า Parts of Speech ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมไว้ในหนังสือชนิดของคำ (Parts of Speech)

 


สารบัญ : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

  • วลี (Phrase)
  • อนุประโยค (Clausr)
  • ประโยค (Sentence)
  • กาลกริยา (Tense)
  • วาจก  (Voice)
  • ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence)


ข้อมูลเพิ่มเติม : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว