เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

ข้อสอบเข้มข้นกว่า 572 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด พร้อมประเมินตนเอง เเละเตรียมสอบ O-NET มุ่งฝึกทักษะ สร้างความเข้าใจ เเละฝึกคิดวิเคราะห์ สอดคล้องตามที่ สทศ. กำหนดเสมือนได้ทำข้อสอบจริง

Tags : คู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด แนวข้อสอบ แบบทดสอบ เสริมทักษะ ภาษาไทย O-Net เก็งข้อสอบ O-NET ม.3

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

120.00 บาท

102.00 บาท

"คุณประหยัดไป 18.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติในระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา หนังสือคู่มือชุดนี้จำแนกตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่มดังนี้

 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 สังคมศึกษา
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาอังฤกษ
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 คณิตศาสตร์
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 วิทยาศาสตร์

หนังสือคู่มือชุดนี้ เเต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด จัดเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบเเต่ละชุดสอดคล้องตามที่ สทศ.กำหนด ซึ่งนักเรียนจะได้ ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงเพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการเสริมควมรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจเเละประสบการณ์ ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเเละพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบได้จริงอีกด้วย

ภายในเล่มเนื้อหาประกอบไปด้วย

 • ข้อสอบเข้มข้นกว่า 572 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
 • พร้อมประเมินตนเอง และเตรียมสอบ O-NET
 • มุ่งฝึกทักษะ สร้างความเข้าใจ และฝึกการคิดวิเคราะห์
 • สอดคล้องตามที่ สทศ. กำหนด เสมือนได้ทำข้อสอบจริง

คำนำ : เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

หนังสือคู่มือ ชุด  เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเเละการทดสอบทางการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติในระดับชั้น ป.6, ม.3 ,ม.6 ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา หนังสือคู่มือชุดนี้จำเเนกตามรายวิชาหลัก  ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่มดังนี้

 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 สังคมศึกษา
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาอังฤกษ
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 คณิตศาสตร์
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 วิทยาศาสตร์

หนังสือคู่มือชุดนี้ เเต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด จัดเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบเเต่ละชุดสอดคล้องตามที่ สทศ.กำหนด ซึ่งนักเรียนจะได้ ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงเพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการเสริมควมรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจเเละประสบการณ์ ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเเละพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบได้จริงอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัท เเม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 จะอำนวยประโยชน์ให้เเก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี เเละหากมีข้อสงสัยหรือเสนอเเนะเกี่ยวกับหนังสือคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อไปที่บริษัท เเม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหนังสือคู่มือเล่มต่อไปในอนาคต

บริษัท เเม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด


สารบัญ : เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

  • รหัสวิชา 91 ภาษาไทย
  • เฉลย

เนื้อหาปกหลัง : เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

แนะนำหนังสือดี

 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 สังคมศึกษา
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาอังฤกษ
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 คณิตศาสตร์
 • หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 วิทยาศาสตร์


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว