โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู

เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการอ่านและลงมือทำด้วยตนเอง

Tags : เกษตรกรรม โคนม เสริมความรู้ งานอาชีพและเทคโนโลยี

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

195.00 บาท

185.25 บาท

"คุณประหยัดไป 9.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู

โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู

เริ่มต้นด้วยการอ่าน

หนังสือชุด เกษตรกรรมลองทำดู จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักผัก ผลไม้ ดอกไม้ และสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม โดยให้เด็กอ่านและลงมือทำด้วยตนเอง

 • ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป : แนะนำให้รู้จักโคนม เริ่มตั้งแต่แหล่งกำเนิด ประวัติการเลี้ยง ลักษณะทั่วไป ลักษณะพิเศษ และพันธุ์โคมนมที่เลี้ยงในประเทศไทย เนื้อหาส่วนนี้ช่วยปูพื้นฐานให้เข้าใจธรรมชาติของโคมนมซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงโคนมได้
 • ส่วนที่ 2 ลองทำดู : คู่มือการเลี้ยงโคมนม เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ การผสมเทียม วิธีเลี้ยงและดูแล โรค การรีดนมโค จนถึงการแปรรูป และการทำอาหาร เนื้อหาส่วนนี้มีกรอบส่วนผสมและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม อธิบาย วิธีการทำเป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบ
 • ส่วนที่ 3 เกร็ดความรู้ : สอดแทรกข้อมูลที่มีประโยชน์ เช่น คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการเลือกซื้อ การเก็บรักษาน้ำนมให้ถูกวิธี ช่วยให้เด็กเห็นความสำคัญและนำไปเชี่ยมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันได้

สานต่อด้วยการลงมือปฏิบัติ

ครูและผู้ปกครองควรอ่านหนังสือเล่มนี้ร่วมกับเด็ก เนื้อหาในหนังสือมีวิธีการเลี้ยงโคนมที่สามารถนำไปปรบใช้ได้ หากเด็กคนใดสนใจเลี้ยงโคนม ควรกระตุ้นให้เด็กศึกษาวิธีเลี้ยง สังเกตและจดบันทึกการเจริญเติบโตของโคนม เฝ้าติดตามพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของโคนม หากมีปัญหาหรือโรคระบาดก็จะแก้ไขได้ทัน

ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กแปรรูปหรือทำอาหารจากน้ำนมโค เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน

 


สารบัญ : โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู

  • ความรู้ทั่วไป
  • ลองทำดู : เลี้ยง
  • ลองทำดู : ทำอาหาร
  • ลองทำดู : แปรรูป
  • เกร็ดความรู้เสริม

เนื้อหาปกหลัง : โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู

โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู

สนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องราวของโคนม

 • ถิ่นกำเนิดของโคนมอยู่ที่ไหนนะ
 • ย้อนรอบแรกเริ่มการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย
 • รู้จักหน้าตาของโคนมแต่ละสายพันธุ์
 • สำรวจฟาร์มโคนม
 • วิธีการดูแลแม่ีโคนมและลูกโคตัวน้อย
 • ลงมือทำอาหารเสนออร่อยจากน้ำนมโค
 • คุณค่าทางโภชนาการจากน้ำนมโค


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู

โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู

การดื่มนมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากน้ำนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนมปรุงแต่งหลากหลายรสชาติ โยเกิร์ต เนย และชีส เป็นต้น

นานมีบุ๊คส์ได้จัดทำหนังสือ ชุด เกษตรกรรมลองทำดู : โคนม เพื่อใช้เป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องโคนม และเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสารถการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ ความรู้ทั่วไป ลองทำดู และเกร็ดความรู้เสริม

เนื้อหาส่วนความรู้ทั่วไป ส่วนลองทำดูแนะนำวิธีการเตรียมพื้นที่สำหรับเลี้ยงและการดูแล ข้อควรปฏิบัติขณะรีดนมโค การนำน้ำนมโคมาทำอาหาร ส่วนเกร็ดความรู้เสริมจะได้เรียนรู้คุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากน้ำนมโค

นานมีบุ๊คส์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นผลิตหนังสือเพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร มีแนวทางในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีจิตใจที่รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงหวังว่าหนังสือ "โคนม" เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไป

นานมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : โคนม ชุดเกษตรกรรมลองทำดู