หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี

เหมาะสำหรับครูพระครูสอน ผู้เรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวิถีพุทธ และผู้สนใจทั่วไป

Tags : ธรรมศึกษา พุทธศาสน์ ศาสนาพุทธ สื่อการเรียนการสอน

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

80.00 บาท

68.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี

หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี

หนังสือเรียนและแนวข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้มีหนังสือเรียนที่ตรงตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ของทางแม่กองธรรมสนามหลวง โดยในการจัดทำหนังสือเรียนธรรมศึกษาครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้ในเล่มเดียวกัน ประกอบด้วย

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
 • วิชาธรรมวิภาค
 • วิชาพุทธประวัติ
 • วิชาศาสนพิธี
 • วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม

โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒๐ คาบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่ทางโรงเรียนส่วนใหญ่กำหนดไว้สำหรับสอนธรรมศึกษา ซึ่งในแต่ละคาบจะประกอบไปด้วย

 • ผังขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา
 • เป้าประสงค์การเรียนแต่ละคาบ
 • กิจกรรมการเรียนการสอน
 • เนื้อหากระชับ เล่นสีเน้นคำ มีภาพ แผนผังประกอบให้เข้าใจง่าย
 • แนวข้อสอบประเมินความรู้

หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติของพระพุทธเจ้า พิธีกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา และเบญจศีล เบญจธรรม ซึ่งถือเป็นหลักวิชาที่สำคัญควรแก่การศึกษาและนำไปปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยจัดทำรูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย สะดวกและประหยัดเวลาในการเรียน จึงเหมาะแก่พุทธศาสนิกชน พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย


สารบัญ : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี

  • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
  • วิชาธรรมวิภาค
  • วิชาพุทธประวัติ
  • วิชาศาสนพิธี
  • วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม

เนื้อหาปกหลัง : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี

หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี

เนื้อหาประกอบไปด้วย

 • เนื้อหา วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชาธรรมวิภาค, วิชาพุทธประวัติ, วิชาศาสนพิธี, วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๗
 • ผังแสดงขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา
 • ผังขอบข่ายการเรียนการสอนในแต่ละคาบ (๒๐ คาบ)
 • แนวข้อสอบท้ายบทเพื่อประเมินผลการเรียน
 • แต่ละวิชามีภาพการ์ตูน แผนผัง แผนภูมิ ประกอบเนื้อหาช่วยให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย สนุกในการเรียน
 • เหมาะสำหรับครู นักเรียนธรรมศึกษา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวิถีพุทธและผู้สนใจทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี

ลด 15%

129.00

109.65 บาท