แพรว ฉบับที่ 883 (10 มิถุนายน 2559 ฉลองราชย์ 70 ปี)

 • Asia
 • Europe/Australia
 • America
 • Africa

แพรว ฉบับที่ 883 (10 มิถุนายน 2559 ฉลองราชย์ 70 ปี)

7 ทศวรษ พระมหาราชา ฉบับที่ 883 นี้ แพรวภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการบันทึกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ไว้ภายในประโยคสั้นๆ ของการสื่อความหมายเทิดพระเกียรติ 7 ทศวรรษ พระมหาราชา

ในฐานะประชาชนกลุ่มเล็กๆ ของประเทศที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระประมุขพวกเราโชคดีที่โตทันได้รับรู้ว่า บ้านเมืองผ่านเหตุการณ์นานามาจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่แสนจะพิเศษ ทรงพระปรีชาอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะด้านศาสนา การปกครอง เกษตรกรรม การพัฒนา การกีฬา การดนตรี การสาธารณสุข ฯลฯ

สมัยเด็ก บก. ก็คิดแบบเด็กๆ ว่าพระองค์ท่านทรงเท่แล้ว พอเป็นผู้ใหญ่ได้อ่าน ได้รู้ ได้เห็นมากขึ้นก็รู้ว่า คำว่า "ทรงพระปรีชา" นั้นดูจะยังไม่ครอบคลุมสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวทรงทำมาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงรับพระราชภาระปกครองแผ่นดินไทย

เฉพาะพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ ที่เรามักจะน้อมนำมาใช้เป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิต เป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน หรือบางครั้งใช้แก้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันในสังคม ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทรงพระเมตตาพระราชทานแนวทางแก่พสกนิกรของพระองค์เสมอมาอยู่ที่ใครจะรับไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างไร อย่างบทสัมภาษณ์หนึ่งในฉบับนี้ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ได้เล่าถีงการที่ทรงสอดแทรกพระบรมราโชวาทไว้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม "พระองค์ท่านมิได้ทรงสอนแค่การเล่นดนตรีแต่ทรงสอนการใช้ชีวิตด้วย ทรงเปรียบเทียบให้เห็นว่า การเล่นดนตรีในวงก็เหมือนกับการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ไม่มีใครเด่นกว่าหรือใหญ่กว่าใคร และพระองค์ท่านไม่เคยรับสั่งสักครั้งว่าเราเป็นกษัตริย์ เป็นหัวหน้าวง พระองค์ท่านทรงเล่นได้ทุกตำแหน่ง และทรงสอนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องรู้หน้าที่ตัวเอง

แม้แพรวฉบับนี้ไม่อาจรวบรวมทุกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายทำมาตลอด 70 ปี แต่อย่างน้อยจะได้เป็นบันทึกเล็กๆ ให้เด็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งปวงชนชาวไทย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จำนวน :

1

90.00 บาท

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to Wish List

ฉบับย้อนหลัง

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

รีวิวจากลูกค้า

loading