200คำถามฟิสิกส์ตอบโจทย์ทุกสนามสอบ

1. กลศาสตร์ของแข็ง (การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โมเมนตัม แรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก งานและพลังงาน สมดุล สภาพยืดหยุ่น) 2. พลศาสตร์ของไหล (ความดันของเหลว ความดันแก๊ส อุณหพลศาสตร์) 3. กลศาสตร์คลื่น (คลื่นกล คลื่นเสียง คลื่นแสง) 4. ไฟฟ้าและแม่เหล็ห (ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) 5. ฟิสิกส์อะตอม (กลศาสตร์ควอนตัม นิวเคลียร์)
จำนวน :

1

รายละเอียด

1. กลศาสตร์ของแข็ง (การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โมเมนตัม แรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก งานและพลังงาน สมดุล สภาพยืดหยุ่น) 2. พลศาสตร์ของไหล (ความดันของเหลว ความดันแก๊ส อุณหพลศาสตร์) 3. กลศาสตร์คลื่น (คลื่นกล คลื่นเสียง คลื่นแสง) 4. ไฟฟ้าและแม่เหล็ห (ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) 5. ฟิสิกส์อะตอม (กลศาสตร์ควอนตัม นิวเคลียร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว