การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญมากในการดำเนินการต่างๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน

Tags : ทรัพยากรบุคคล การบริหารงานบุคค การจัดการทรัพยากรบุคคล

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ซื้อหนังสือหมวด How to ครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

370.00 บาท

351.50 บาท

"คุณประหยัดไป 18.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเเนวคิด หลักการ เเละวิธีการปฏิบัติในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ เช่นบทบาทเเละความรับผิดชอบของการปริหารทัพยากรบุคคล การวางเเผน การสรรหาเเละคัดกรอง การฝึกอบรมเเละพัฒนา การวางเเผนเส้นทางสายอาชีพ การรประเมินผลการปฏิบัติงาน การปริหารค่าจ้าง ค่าตอบเเทน เเละสวัสดิการ สุขภาวะเเละความปลอดภัยในการทำงาน เเละภารกิจด้านความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้สอดเเทรกงานวิจัย กรณีศึกษา หรือตัวอย่างวิธีการปฏิบัติร่วมสมัยที่สอดคล้องกับเเต่ละประเด็น เพื่อให้เห็นภาพเเละสามารถเชื่อมโยงพื้นฐานเเนวคิดเพื่อนำไปสู่เเนวทางการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานสายงานอื่นๆ ในองค์กร ตลอดจนผู้บริหารระดับต่างๆ ด้วยการเรียบเรียงในรูปเเบบ ที่เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจ เรียนรู้ เพื่อประโยชน์ไม่เพียงเเต่ในเชิงวิชาการ หากสามารถเชื่อมโยงเเนวคิดเเละหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆนั้นไปประยุกต์ใช้หรือนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างต่อไป


คำนำ : การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

หนังสือการจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานเเนวคิดเพื่อการปฏิบัติเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากประสบการณ์การสอน การฝึกอบรม เเละการให้คำปรึกษาเเก่องค์กรต่างๆ สำหรับการเเก้ปัญหาเเละการนำหลักการจัดการทรัพยากรบุคคลไปประยุกต์ใช้ เเละนำไปปฏิบัติการเรียบเรียงเนื้อหาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการปริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆรวมถึงผู้บริหาร เเละผู้ที่สนใจ ได้ทำความเข้าใจ เรียนรู้ เเละเชื่อมโยง เเนวคิดต่างเเละหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับพื้นฐานของการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ด้วยรูปเเบบที่เข้าใจง่าย เพื่อประโยชน์ไม่เพียงเเต่ในเชิงวิชาการ เเต่สามารถนำเเนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้หรือนำไปปฏิบัติได้

สำหรับเนื้อหาสาระในหนังสือประกอบด้วยเเนวคิดเเละหลักการเกี่ยวกับการจัดการ ทรัพยากรบุคคล บทบาทเเละความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายเเละการวางเเผนทรัพยากรบุคคล การสรรหาเเละการคัดเลือก การฝึกอบรมเเละการพัฒนา การวางเเผนเส้นทางอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบเเทน เเละสวัสดิการ สุขภาวะเเละความปลอดภัยในการทำงาน เเละภารกิจด้านพนักงานสัมพันธ์ พร้อมกันนี้ได้สอดเเทรกงานวิจัย กรณีศึกษา หรือตัวอย่างการปฏิบัติร่วมสมัยที่สอดคล้องกับเเต่ละหัวข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพเเละสามารถเชื่อมโยงพื้นฐานเเนวคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนมากขึ้น

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในเชิงวิชาการนำเเนวคิดไปประยุกต์ใช้เเละปฏิบัติในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรต่อไป

เดชา เดชะวัฒนไพศาล

ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤษภาคม 2559


สารบัญ : การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

  • เเนวคิดการจัดการทรัพยากรบุคคล
  • งานเเละการวิเคราะห์งาน
  • กางวางเเผนทรัพยากรบุคคล
  • การสรรหาทรัพยากรบุคคล
  • การคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
  • การเริ่มงาน
  • การฝึกอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การบริหารเส้นทางอาชีพ
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • การบริหารค่าตอบเเทน
  • การบริหารสวัสดิการ
  • สุขภาวะเเละความปลอดภัยในการทำงาน
  • พนักงานสัมพันธ์


ข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ