จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว

จิตสาธารณะหรือการเป็นพลเมืองที่ดี สามารถกระทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags : จิตสาธารณะ สังคมศึกษา ปลูกฝังนิสัย

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

270.00 บาท

229.50 บาท

"คุณประหยัดไป 40.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว

จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว

หนังสือ"จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว" เล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตสาธารณะ เเนวคิด/ทฤษฎีในการพัฒนาจิตสาธารณะ บทบาทของครู/ผู้สอนในการพัฒนาจิตสาธารณะ การเขียนเเผนการจักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ การวัดเเละประเมินจิตสาธารณะของผู้เรียน โดยมีตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะเบื้องต้นในบริบทการใช้ชีวิต ประจำวันที่โรงเรียนของผู้เรียนตั้งเเต่เช้าเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนจนกระทั่งเลิกเรียน ซึ่งครู/ผู้สอนสามารถสอดเเทรก/ส่งเสริม/พัฒนา/ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับครู/ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น พ่อเเม่ ผู้ปกครอง นิสิต/ นักศึกษา คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเอก ตลอดจนผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเเละเยาวชน เพื่อนำไปใช้เป็นเเนวทางในการสร้าง จิตสาธารณะให้กับเด็กเเละเยาวชนในสังคมปัจจุบันเเละอนาคต


คำนำ : จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว

จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว

หนังสือ " จิตสาธารณะ...สร้างได้ง่ายนิดเดียว " เล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับจิตสาธารณะทั้งจากเอกสารตำราที่มีนักวิชาการได้เขียนขึ้น จากผลงานวิจัยรวมทั้งจากความรู้เเละประสบการณ์ของผู้เขียนเองซึ่งเป็นครูสังคมศึกษาคนหนึ่ง ผู้เขียนปรารถนาจะทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับครู/ผู้สอนมืออาชีพ ได้ใช้เป็นเเนวทางในการศึกษาค้นคว้าเเละนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในการอบรมบ่มเพาะ ปลูกฝังเเละพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน จึงได้พยายามเขียน หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยไม่ได้มุ่งเน้นนำเสนอทฤษฎีที่ลุ่มลึก หากเเต่ผู้เขียนได้เน้นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตสาธารณะ เเละในหนังสือเล่มนี้ยังได้พยายามนำเสนอเนื้อหาเพื่อทำให้ครู/ผู้สอนหรือผู้อ่านทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจว่า การพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียนซึ่งมีความสำคัญมากในสังคมยุคปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ในเฉพาะการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น หากการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียนครูผู้สอนทุกวิชา (หนังสือเล่มนี้มีการนำเสนอเนื้อหาโดยเเยกออกเป็นส่วนของครูสังคมศึกษา กับส่วนของครู/ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ) รวมทั้งบุคคล สถาบันที่เกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนในการส่งเสริม/พัฒนา/ปลูกฝัง "จิตสาธารณะ" หรือจจะเรียกง่ายๆในภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจกันว่า "การเป็นพลเมืองที่ดี" ให้เเก่เด็กๆเเละเยาวชน ซึ่งสามารถกระทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในสถานศึกษาเเละนอกสถานศึกษา ผู้เขียนเชื่อว่าครู/ผู้สอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วย "จิตสาธารณะ" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรยา พรรณา

พฤษภาคม 2559


สารบัญ : จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
  • เเนวคิดเเละทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ
  • ครู/ผู้สอนกับการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน
  • เเผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
  • การวัดการประเมินจิตสาธารณะของผู้เรียน


ข้อมูลเพิ่มเติม : จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว