พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม

เรื่องราวของ เจ้าเเม่กวนอิม คือความยิ่งใหญ่ ดีงามที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมโลกมานานนับพันปี เเละคงอยู่คู่โลกต่อไปตราบที่โลกยังมีความทุกข์เเละพระเเม่กวนอิมยังคงได้ยินเสียงร้องทุกข์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

Tags : เจ้าแม่กวนอิม พลังมหัศจรรย์ อัตชีวประวัติ ประวัติศาสตร์

จำนวน :

1

130.00 บาท

123.50 บาท

"คุณประหยัดไป 6.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม

พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม

เรื่องราวของ เจ้าเเม่กวนอิม คือความยิ่งใหญ่ ดีงามที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมโลกมานานนับพันปี เเละคงอยู่คู่โลกต่อไปตราบที่โลกยังมีความทุกข์เเละพระเเม่กวนอิมยังคงได้ยินเสียงร้องทุกข์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

พระองค์ย่อมหาทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับทุกข์ตามวิธีของพระองค์ ขอเพียงอย่างเดียวคือ ขอให้ท่านมีศรัทธาเเละหมั่นสร้างคุณงามความดีควบคู่กันไปด้วย

พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือที่เรียกกันว่า "พระแม่กวนอิม" เป็นพระนามที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ผู้คนต่างให้ความเคารพบูชาและอธิษฐานขอพรต่อพระแม่กวนอิมกันเสมอๆ ผู้คนทั้งโลกรู้จักพระรามนี้กันมานานเกือบสองพันปี

พระองค์ครองใจผู้คนยาวนาน จากเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับพระองค์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลได้อย่างลึกซึ้ง มีความหมายทั้งทางคำพูดและการกระทำ รวมถึงการปฏิบัติตามธรรมตามคำสั่งสอนของพระองค์กันอย่างต่อเนื่อง

พระแม่กวนอิมทรงมีพระเมตตาต่อทุกชีวิตบนโลก และพระองค์ต้องการคลายทุกข์ให้กับสิ่งมีชีวิต โดยทรงบันดาลสรรพสิ่งที่เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ สถานการณ์ และรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สัตว์โลกสามารถจะพ้นทุกข์ได้


สารบัญ : พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม

  • ที่มาของพระโพธิสัตว์กวนอิมในเเผ่นดินจีน
  • ประวัติเจ้าเเม่กวนอิม
  • ปาฏิหาริย์มหัศจรรย์พระโพธิสัตว์กวนอิม
  • บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม
  • จริยธรรมเเละคุณสมบัติ


รีวิวโดยนักเขียน : พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม

พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม

เชื่อกันว่า ใครก็ตามที่กำลังทุกข์กาย ทุกข์ใจ หากได้อธิษฐานบอกให้ พระโพธิสัตว์กวนอิมทรงช่วยเหลือเเล้วพระองค์ย่อมได้ยินเสียงผู้ที่กำลังทุกข์ เสมอ

เช่นเดียวกันเชื่อว่าหากพระองค์ได้ยินเสียงที่ร้องทุกข์เเล้ว พระองค์ย่อมหาทางช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากนั้นตามวิธีของพระองค์ ขอเพียงอย่างเดียวหาทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับทุกข์ยากนั้นตามวิธีของพระองค์ ขอเพียงอย่างเดียว นั่นก็คือขอให้มีศรัทธา เเละต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีควบคู่กันไปด้วย ในไม่ช้าความทุกข์นั้นก็จะคลายหายไปเพราะพระโพธิสัตว์กวมอิมได้ทรงช่วยเหลือเเล้ว 

เรื่องราวของ เจ้าเเม่กวนอิม คือความยิ่งใหญ่ ดีงามที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมโลกมานานนับพันปี เเละคงอยู่คู่โลกต่อไปตราบที่โลกยังมีความทุกข์เเละพระเเม่กวนอิมยังคงได้ยินเสียงร้องทุกข์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

ความดีงามของพระองค์ทำให้ชาวโลกมีความสุข ผู้เขียนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสุขจากการที่ได้นำประวัติของพระองค์มาถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือให้ได้รู้จักพระองค์ให้ชัดเจนมากขึ้นในหลายๆมิติ

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเรียบเรียง รวบรวมขั้อมูลทั้งหมดเพื่อผลิตเป็นหนังสือ  เเต่ความเหนื่อยยากใดๆก็สลายไปสิ้นเมื่อรับรู้ว่ากำลังเขียนถึงพระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้มีค่าสูงสุดเกินพรรณา เเละเมื่อเขียนจบเเต่ละบทผู้เขียนก็รู้สึกปลาบปลื้มเป็นสุขทุกครั้งไป

ประวัติของพระเเม่กวนอิมที่น่าประทับใจ ได้อ่านเรื่องปาฏิหาริย์ของพระองค์ รวมทั้งยังได้อ่านบทสวดบูชาเเละขั้นตอนการเตรียมข้างของต่างๆในการบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับพระเเม่กวนอิมมากยิ่งขึ้น

ขอให้มีความสุขกันทุกคนครับ

รวิโรจน์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม

พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าเเม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวมอิม เป็นที่เคารพศรัทธายิ่งทั้งในประเทศไทย ประเทศจีน เเละคนทั้งโลก เป็นนิกายใหม่ชื่อ มหายาน ที่เกิดขึ้น หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเเล้วประมาณ 700 ปี

พระโพธิสัตว์กวนอิมก็คือ พระอวโลกิเตศวร ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อสองพันปีก่อน พระองค์บรรลุธรรมในขั้นสูงเเต่ยังไม่ปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เนื่องจากเกรงว่าหากเป็นพระพุทธเจ้าเเล้วพระองค์จะไม่มีโอกาสได้โปรดสัตว์ เจ้าเเม่กวนอิมต้องการช่วยเหลือทุกชีวิตที่เดือดร้อนให้หลุดพ้นได้ก่อน

เเต่ในบางสูตรเชื่อกันว่า พระเเม่กวนอิม คือภาคอวตารภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้า อวตาร คือการเเปลงร่างเเบ่งภาคมาโปรดสัตว์ ให้พ้นความทุกข์ พระโพธิสัตว์กวนอิมทรงได้รับความนิยมเเพร่หลายไปทั่วโลก เพราะพระองค์ทรงฟังทุกเรื่องราวที่ผู้ทุกข์ร้อน ขอเพียงเเค่นึกถึงหรืออธิษฐานสวดอ้อนวอนพระองค์ก็จะมาช่วยเหลืออย่างเเน่นอน

เจ้าเเม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีฤทธิ์เเละปาฏิหาริย์ สามารถช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากที่ไปร้องขอให้ท่านช่วยเเละส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการขอพรจากเจ้าเเม่กวนอิมเพื่อความสำเร็จหรือเจริญก้าวหน้าในชีวิต หากต้องการให้ได้ผลต้องบนว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ เพราะเจ้าเเม่กวนอิมเสวยอาหารเจ ส่วนบทสวดบูชาเเละวิธีการบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมได้นำความลงท้ายบทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ถ้าท่านขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนยังไม่ได้ ลองขอพรกับเจ้าเเม่กวนอิมเเล้วจะรู้ว่ามีปาฏิหาริย์จริง

สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ปข้อมูลเพิ่มเติม : พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พลังมหัศจรรย์ เจ้าแม่กวนอิม