หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

เนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการผลิตทางชีวภาพไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน โดยให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

370.00 บาท

351.50 บาท

"คุณประหยัดไป 18.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผล

กระบวนการผลิตทางชีวภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนตัวทำปฏิกิริยาหรือซับสเตรตไปเป็นสารผติภัณฑ์ที่มีประโยชนืจาการทำงานของจุลินทรีย์หรือเอมไซม์ของจุลินทรีย์ผู้อ่านหลายท่านอาจเข้าใจว่าจุลินทรีย์บางชนิดก่อให้เกิดโทษมหันต์จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์และสัตว์ สำหรับหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขอนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจยิ่งนักของจุลินทรีย์ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์อนันต์ให้แก่มวลมนุษย์ กระบวนการผลิตทางชีวภาพเป็นกระบวนการซึ่งจุลินทรีย์แสดงบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนซับสเตรตไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ครอบคลุมตั้งแต่ด้านอาหาร การเกษตรสิ่งแวดล้อม วัสดุภัณฑ์ สารเคมี พลังงาน ไปจนถึงด้านการแพทย์

หนังสือเล่มนี้เล่มที่ 1 ในจำนวน 2 เล่มของหนังสือชุดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ โดยหนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการผลิตทางชีวภาพไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน โดยให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และมีความเหมาะสมแก่ผู้ที่กำลังสึกษาหรือสนใจวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาาและเทคโนโลยีทางจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


คำนำ : หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

หนังสือเรื่องหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหนังสือภาษาไทยที่ให้เนื้อหาด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่ทันสมัยและครอบคลุมหัวข้อที่จำเป็นหนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการผลิตทางชีวภาพไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน โดยให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และมีความเหมาะสมแก่ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสนใจวิทยาศาสตร์  สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีทางจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์แขนงอืนๆที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกในจำนวน 2 เล่มของหนังสือชุดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ โดยหนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการผลิตทางชีวภาพ โดยหนังสือเล่มนี้เน้นเรื่องหลัการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ เหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไปรวมถึงนิสิต/นักศึกษาที่ต้องการใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาระดับปริญญาตรี/โท/เอก ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ทีีกำลังศึกษาหรือสนใจวิทยาศาสตร์  สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีทางจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ


สารบัญ : หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ
  • ถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับจุลินทรีย์
  • การถ่ายโอนมวล
  • วิธีการปฏิบัติการเบื้องต้นของการผลิตในระดับถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
  • รูปแบบของการปฏิบัติการ
  • โมเดลทางคณิตศาสตร์และการพัฒนากระบวนการผลิตทางชีวภาพ
  • วิธีการเก็บเกี่ยวเซลล์และผลิตภัณฑ์และการทำบริสุทธิ์


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ