คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณกรมราชทัณฑ์

อัดแน่นด้วยเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัดชุดข้อสอบ จากสถาบัน THE BEST CENTER
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณกรมราชทัณฑ์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ ประกอบด้วย

 • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ร.บ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามพระมวลกฏหมายอาญา พ.ศ.2506
 • เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

คำนำ : คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณกรมราชทัณฑ์

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์  ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงของคณะทีมของสถาบัน THE BEST CENTER ที่มีประสบการณ์ มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ท่าน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน

สถาบัน THE BEST CENTER


สารบัญ : คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณกรมราชทัณฑ์

  • ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
  • วิสัยทัศน์ พันธ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร โครงสร้าง
  • การบริหารงานราชทัณฑ์
  • ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้แต่งต้องขัง
  • ประมวลจิยธรรมเข้าราชการพลเเรือน
  • ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยราชทัณฑ์
  • ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
  • ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณราชทัณฑ์ พ.ศ. 2552

   


เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณกรมราชทัณฑ์

 

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

 • ภาษาอังกฤษเข้าศึกษา ตรี-โท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย
 • เตรียมสอบแข่งขัน TOEFL, TOEIC, IELTS, GMAT, GRE, SAT
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรมฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงานข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณกรมราชทัณฑ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณกรมราชทัณฑ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว