ไขความลับของสัจธรรมและวิทยาศาสตร์

คำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ และคำถามหลายประการที่ติดค้างอยู่ในใจจะอันตรธานไป และความเข้าใจใหม่ๆ จะเพิ่มพุนงอกงามตามมา
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ไขความลับของสัจธรรมและวิทยาศาสตร์

ไขความลับของสัจธรรมและวิทยาศาสตร์

 • ความแปรปรวนต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลก
 • ธรรมนิยาม 3 - ไตรลักษณ์ - สามัญญลักษณะ
 • นิยาม 5 - อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม ธรรมนิยาม
 • อิทัปปัจจยตา - ปฏจจสมุปบาท - อริยสัจ 4

อุตุนิยาม

 • อัคคัญญสูตร - การกำเนิดของโลกและสังคม
 • นามเดิม คือความว่างของจักรวาล

พีชนิยาม

 • การถือกำเนิดและการเติบดตของทารก
 • สารพันธุกรรม - ความลับของชีวิต
 • การโยกย้ายของมวลมนุษยชาติ  และการสุญพันธุ์ครั้งใหญ่

จิตนิยาม

 • จิต - วิญญาณ - มโน - อาลยะ - อาลยวิญญาณ - ภวังคจิต
 • ปรมัตถสัจจพ และสมมติบัญญติ "วิถีจิต" และ "ชวนจิต"

กรรมนิยาม

 • เจตนาเป็นกรรม กรรมเป็นของของตน และกรรมหนัก
 • กรรมและจิต
 • ศีล, กุศลกรรมบถ 10, เบญจรรม

ธรรมนิยาม

 • คนเราทุกข์เพราความคิด
 • สติปัฏฐาน 4
 • นิพพาน ทางลัดสู่พระนิพพาน
 • กามลามสูตร

ภาคผนวก

 • วิวัฒนาการของมนุษยชาติ

คำนำ : ไขความลับของสัจธรรมและวิทยาศาสตร์

สรรพสิ่งในจักรวาลล้วนแปรปรวนเปลี่ยนแปลง หาได้หยุดนิ่งอยู่กับที่หรือคงสภาพเดิมไว้ได้ตลอดเวลา ล้วนแฝงไว้ซึ่งสภาพที่แท้จริงต่างก็มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็ดับสลายไปในที่สุด ซึ่งเป็นลักษณะสามัญทั่วไปทุกๆ สิ่งในจัดรวาล หรือ "สามัญญลักษณะ" (ยกเว้นพระนิพพาน) กล่าวคือ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงทนถาวรแน่นอน (อนิจจัง) ไม่อาจคงสภาพเดิมไว้ได้ตลอดไป (ทุกขัง) และปราศจากความเป็นตัวตนหรือความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง (อนัตตา)

นอกจากนี้สรรพสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้หาได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆ ล้วนแล้วแต่มีเหตุให้เกิด จึงเกิดปรากฏขึ้นตามปัจจัยโดยปราศจากผู้สร้าง (อัตตาหรืออาตมัน) หากว่าเกิดขึ้นและเป็นไปตามกำหนดกฏเกณฑ์ของเหตุและผล (ปัจจยาการ) และต่างก็สูญสลายไปในที่สุดเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยปรากฏการณ์ เช่านี้รวมครอบคลุมถึงสภาวธรรมทั้งที่เป็นสิ่งที่มีชีิวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า "อิทัปปัจจยตา" นั่นคือ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้น จึงมีเกิดตามมา เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนั้นจึงดับสูญสลายตามไปด้วยเช่นกัน

 


สารบัญ : ไขความลับของสัจธรรมและวิทยาศาสตร์

  • โลกแปรผัน อศจรรย์พุทธวิทัศน์
  • อุตุนิยาม
  • พีชนิยาม
  • จิตตนิยาม
  • กรรมนิยาม
  • ธรรมนิยาม

   ข้อมูลเพิ่มเติม : ไขความลับของสัจธรรมและวิทยาศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ไขความลับของสัจธรรมและวิทยาศาสตร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ไขความลับของสัจธรรมและวิทยาศาสตร์