กรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เน้นแนวข้อสอบออกบ่อยจนถึงปัจจุบัน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

เน้นแนวข้อสอบออกบ่อยจนถึงปัจจุบัน

 • ประวัติกรมราชทัณฑ์
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และประมวลข้าราชการพลเรือน
 • พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
 • พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยา, เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

คำนำ : กรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ขอขอบพระคุณผู้ที่มีความหวังดีทุกท่านที่ได้กรุณาแนะนำหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาทางด้านเนื้อหาที่ดี เพื่อให้คงคุณภาพที่ดี

พร้อมกันนี้สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนตำราของสถาบัน

ฝ่ายวิชาการ

สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี


สารบัญ : กรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

  • ประวัติความป็นมาของกรมราชทัณฑ์
  • กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์
  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  • กฎหมายอาญา พ.ศ.2506
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
  • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
  • แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
  • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ.2557)


ข้อมูลเพิ่มเติม : กรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว