รวมวรรณคดี 5 เรื่อง

รวบรวมวรรณคดี 5 เรื่องสำคัญไว้ในเล่มเดียว
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

90.00 บาท

76.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รวมวรรณคดี 5 เรื่อง

บทละคอน เรื่อง

 • พระมะเหลเถไถ

บทละคอนเรื่อง

 • อุณรุทร้อยเรื่อง

กลอนเพลงยาว เรื่อง

 • หม่อมเป็ดสวรรค์

กลอนเพลงยาว เรื่อง

 • พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุึดาเืทพ

และ บทละคอนเรื่อง

 • ระเด่นลันได

 

 


คำนำ : รวมวรรณคดี 5 เรื่อง

หนังสือรวมวรรณคดี ๕ เรื่อง เป็นหนังสือที่รวมบทละคอนเรื่องพระมะเหลเถไถ บทละคอนเรื่องอุณรุทร้อยเรื่อง กลอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ กลอนเพลงยาวเรื่องพระอาการประชวนของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ และบทละคอนเรื่องระเด่นลันได รวมไว้เป็นเล่มเดียวกันโดยมีรายละเอียดของแต่ละเรื่อง ดังนี้

บทละคอนเรื่องพระมะเหลเถไถ คุณสุวรรณเป็นผู้แต่งขึ้น โดยแต่งล้อเลียนเรื่องอิเหนา แกล้งตั้งชื่อให้เป็นชาวชวา เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า พระมะเหลเถไถท้าวโปลากะปาหงัน พระบิดา และนางตาลากะปาลัยพระมารดา ไปประพาสป่า พระอินทร์อุ้มนางจะแลงแกงมาสู่สม แล้วมียักษ์ชื่อมาลาก๋อยชิงนางไป จึงเกิดการสู้รบกันขึ้น

บทละคอนเรื่องอุณรุทร้อยเรื่อง คุณสุวรรณเป็นผู้แต่งขึ้น ได้นำอาตัวละครในบวรรณคดีหลายเรื่อง อันได้แก่ อุณรุท อิเหนา รามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี พระรถเมรี จัทนโครบ กากี พระลอ สุวรรณหงส์ ลักษณวงศ์ โคบุตร และ บทละครนอก ๓ เรื่องได้แก่ เรื่องสังข์ทอง ไชยเชษฐ์ คาวี มาแต่งรวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน

กลอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ คุณสุวรรณเป็นผู้แต่งขึ้น เพื่อล้อเลียนหม่อมขำ หม่อมห้ามของสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรหาศักดิพลเสพ ซึ่งรับราชการในวังหลวง อยู่ที่ตำหนักพระเจ้ากรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ หม่อมขำมีท่าทางการเดินคล้ายเป็ด

กลอนเพลงยาวเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ คุณวุวรรณเป็นผู้แต่งขึ้น โดบบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระอาการประชวรของพระเข้าบนมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ไว้เป็นกลอนเพลงยาว เนื้อเรื่องนอกจากจะกล่าวถึงพระอาการประชวรของพระเข้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ให้ความรู้ด้านโบราณคดีด้วย

บทละคอนเรื่องระเด่นลันได พระมาหามนตรี (ทรัพย์) เป็นผู้แต่ง โดยแต่งขึ้นจากชีวิตจริงของทานคนหนึ่ง ชื่อลันใด เป็นแขกมาอาศัยอยู่ใกล้โบสถ์พราหมณ์ บริเวณหน้าวัดสุทัศน์เทพวราราม วิธีแต่งล้อเลียนบทละครเรื่องอิเหนา เนื่องจากพระมหามนตรี (ทรัพย์) ใช้ถ้อยคำสำนวนเหมือนบทละครเรื่องอิเหนา อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ คำว่า "ระเด่น" "วงศ์อสัญแดหวา" "ตุนาหงัน" และใช้ราชาศัพท์ทั้งที่ตัวละครเป็นเพียงขอทานหรือสามัญชนหาเช้ากอินค่ำ เป็นเรื่องตลกขบขันที่แต่งดีทั้งกระบวนการแต่งกลอนสุภาพและวิธีเอาถ้อยคำขบขันสอดแทรกจึงนับว่าเป็นวรรณกรรมคดีที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งในรัชกาลที่ ๓ ซึ่งมีผู้นิยมอ่านกันแพร่หลายตลอดมาถึงปัจจุบัน

ทางสำนักพิมพ์เล็งเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย จึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ผลงานอันทรงคุณค่า ควรแก่การศึกษาค้นกว้าให้สืบทอดคงอยู่เป็นมรดกทางวรรณกรรมของชาติสืบไป โดยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ได้หวังว่า หนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน

 


สารบัญ : รวมวรรณคดี 5 เรื่อง

  • อธิบายเรื่องบทลคอนของคุณสุวรรณ
  • บทละคอนเรื่องพระมะเหลเถไุถ
  • บทละคอนเรื่องอุณรุทร้อยเรื่อง
  • อธิบายเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์
  • เพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์
  • อธิบายเพลงยาวเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอับสรสุดาเทพ
  • เพลงยาวเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอะัปสรสุดาเทพ
  • อธิบายบทละคอนเรื่องระเด่นลันได
  • บทละคอนเรื่องระเด่นลันได

   ข้อมูลเพิ่มเติม : รวมวรรณคดี 5 เรื่อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมวรรณคดี 5 เรื่อง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว